Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ændringer i BR18 gør det nemmere at bygge om

Udgivet: 15. september 2020

Da BR18 blev fuldt implementeret ved årsskiftet, viste der sig hurtigt en række udfordringer. Derfor er der nu blevet foretaget ændringer, som reducerer behovet for certificerede rådgivere ved simpelt byggeri.

Gem artikel Artikel gemt
Ændringerne i BR18 skal bl.a. forhindre, at privatpersoner pålægges krav om anvendelse af en certificeret brandrådgiver ved mindre projekter. Foto: Caia Image/Science Photo Library/Ritzau Scanpix.

Det kan være svært at opnå perfektion i første hug, når man skaber noget nyt. Især, hvis det nye er stort og omfattende. Derfor havde de fleste parter i byggebranchen også forventet, at det nye bygningsreglement ville få behov for tilpasninger og præciseringer, når det blev taget i brug.

- BR18 og den nye certificeringsordning på brandområdet trådte først for alvor i kraft ved årsskiftet, da overgangsperioden udløb. Det kan ikke undgås, at der er uhensigtsmæssigheder, som først bliver tydelige, når reglementet anvendes, og dem har vi set nogle af i de senere måneder, siger Lars Vædeled Roed, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

Af samme årsag er der i løbet af første halvår af 2020 kommet flere tilpasninger og forandringer til BR18.

Flere udfordringer

Bl.a. blev det hurtigt klart, at visse aspekter af brandklasserne var et problem. Mange ombygninger, også hos private, kom hurtigt op i brandklasse 2 og 3 og mødte dermed krav om tilknytning af en certificeret brandrådgiver.

- Følger man ikke de præskriptive løsninger strengt, må man op i brandklasse 3 eller højere, hvilket var en udfordring for meget eksisterende byggeri. Hvis f.eks. en tidligere udført brandmæssig etageadskillelse ved en ombygning var i træ, røg projektet op i brandklasse 3 og fik behov for en certificeret brandrådgiver. Det betød en relativt stor udgift i forhold til den værdi, en brandrådgiver kan tilføje et projekt af den art. Ofte vil der nemlig ikke være de store brandtekniske udfordringer, og brugen af en certificeret rådgiver vil i de tilfælde være mere formel, siger Lars Vædeled Roed.

En anden udfordring var, at bygninger på mere end 600 m2 samlet på en ejendom krævede en brandrådgiver på projektet – også selvom der var tale om simpelt byggeri og små tilbygninger. Det førte til frustrationer, når projekter, der ellers var klar til igangsættelse, blev bremset eller sat på pause, mens man fandt en certificeret brandrådgiver. Og det gjorde det ikke bedre, at der endnu ikke er certificeret ret mange rådgivere.

Mindre brug for rådgiver

De udfordringer er alle nu blevet håndteret. Allerede i marts blev uhensigtsmæssighederne med ombygninger ændret. Ved hjælp af eksempler i vejledningerne til BR18 om, hvordan et byggeri i brandklasse 1 kan forblive i samme brandklasse ved ombygninger, er det blevet klarere, hvornår der reelt er behov for en brandrådgiver.

- Grænsen på 600 m2 er der stadig, men nu er kravet om en brandrådgiver kun gældende, hvis kvadratmeterne ikke er adskilt, for så vidt angår boligbyggeri, siger Lars Vædeled Roed.

Ændringerne betyder alt i alt, at der i mindre grad er behov for en certificeret brandrådgiver ved mere simpelt byggeri. Det skal begrænse, at især privatpersoner pålægges krav om anvendelse af en certificeret rådgiver ved mindre projekter, hvor en rådgiver typisk ikke bidrager med megen værdi i forhold til de begrænsede brandmæssige problemstillinger.

Mere erfaring betyder flere ændringer

De seneste ændringer betyder dog ikke, at alt nu fungerer optimalt med BR18 og alle dets vejledninger.

- På området for brand er der godt styr på selve reglementet. Men mange vejledninger skal stadig konsekvensrettes og opdateres, så der går et stykke tid, før det hele er på plads. Desuden vil der løbende komme tilpasninger – formentlig også til selve reglementet – i takt med, at vi får mere praktisk erfaring med bygningsreglementet, siger Lars Vædeled Roed.

Ny database for certificerede rådgivere

Det kan være vanskeligt for bygherre, arkitekt eller entreprenør at finde en certificeret brandrådgiver, fordi der stadig er forholdsvis få af dem. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oprettet hjemmesiden www.certificering.tbst.dk, som lister alle certificerede brandrådgivere og statikere.

Lars Vædeled Roed

Lars Vædeled Roed

Brandteknisk rådgiver, Bygningsingeniør Master i Brandsikkerhed

Tlf.: 20 21 89 01

lvr@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING