Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Brandsikkerheden på botilbud skal forbedres

Udgivet: 15. september 2020

Risikoen for brand er væsentligt højere for beboere i botilbud end for den generelle befolkning. Det skal et pilotprojekt støttet af TrygFonden ændre på.

Gem artikel Artikel gemt
Beboere i botilbud kan have svært ved at tage vare på sig selv. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix.

Beboere i botilbud er særligt udsatte for brand. Mange ryger, nogle har funktionsnedsættelse, og der er forholdsmæssigt flere påsatte brande i botilbud end i private boliger. De faktorer betyder, at beboere i botilbud har væsentligt større risiko end den generelle befolkning for at opleve brand. Ifølge analysen ’Redningsberedskabets udrykninger til botilbud’ fra 2019 er der op til seks gange så mange hændelser med brand eller overhængende fare for brand hos borgere i botilbud end i den øvrige befolkning, ligesom andelen af påsatte brande er over tre gange større end i private boliger. Den overrepræsentation skal et nyt pilotprojekt, som er støttet af TrygFonden, ændre på.

Ifølge DBI’s direktør for Kunder & Relationer, Ib Bertelsen, giver det god mening at fokusere på beboere i botilbud, fordi de kan have svært ved at tage vare på sig selv og egen sikkerhed.

- Beboere i botilbud er en bred vifte af borgere. Det kan være udsatte unge, psykisk syge eller fysisk eller mentalt handicappede. Samlet set udgør de en risikogruppe, som gør forebyggelse ekstra vigtig, fastslår han.


Både ledelse og medarbejdere

Det er da også netop botilbuddenes forebyggelses- og planlægningstiltag, som pilotprojektet fokuserer på, ligesom det skal styrke personalets viden og evne til at gribe ind, hvis der opstår brand. Pilotprojektet består af tre elementer: Det første er et kursus til ledelse og arbejdsmiljøgruppe. Det andet er en informationspakke med fokus på botilbuddenes forebyggeles- og planlægningstiltag inden for bl.a. sikker rygning, viden om brandstiftelse, personalets opgaver ved brand i botilbud samt skabeloner til beredskabsplan og action cards. Det tredje og sidste element er et øvelseskoncept til botilbud. Samlet set skal de forbedre brandsikkerheden for borgere i botilbud.


Udbredes til andre typer af institutioner

Ib Bertelsen bakker op om pilotprojektets elementer.

- Forebyggelse af brand på bosteder er i høj grad en ledelsesopgave. Personalet skal have den fornødne indsigt og træning inden for elementær brandbekæmpelse og evakuering, og det skal sikres, at alle får den trods personaleomsætning og brug af vikarer, understreger han og tilføjer:

- At personalet foretager sig noget aktivt i tilfælde af brand, kan nemlig i nogle situationer vise sig endnu mere værdifuldt end, hvordan bygningen er brandsikret.

Når pilotprojektet er afsluttet og evalueret, kan det blive udbredt til botilbud i hele Danmark. Desuden er det forventningen, at metoden og konceptet kan anvendes til andre typer af institutioner og hændelser – f.eks. oversvømmelse – efter konkret tilpasning.

Om pilotprojektet

Pilotprojektet er et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Beredskab Fyn og kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Projektet støttes af TrygFonden med 890.000 kroner.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING