Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Varmt arbejde

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Det vil sige arbejde med værktøj, der frembringer flammer, gnister eller kraftig opvarmning. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På varmt arbejde-kursus lærer du derfor at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

Certifikat i varmt arbejde

Varmt arbejde er ikke et lovkrav, men et forsikringskrav. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Når du har taget kursus i varmt arbejde under nedenstående betingelser udstedes et varmt arbejde-certifikat, som gælder i 5 år, herefter skal du på kursus igen for at forny det. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Norge og Finland, hvor certifikatet er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

For at få udstedt varmt arbejde-certifikatet skal følgende være opfyldt:

For kursister:

Undervisningsmateriale på kurset er baseret på DBI Vejledning 10, og instruktøren er DBI-godkendt instruktør i Varmt Arbejde.

Certifikatholderen har opfyldt følgende betingelser:

 • Gennemført varmt arbejde-kurset af mindst 1 dags varighed inkl. den obligatoriske praktiske del med håndslukningsarbejde
 • Bestået den individuelle multiple choice-prøve, og er i forbindelse med prøven verificeret som rette person

Følgende betingelser er opfyldt ved udstedelse af instruktør-certifikatet:

 • Undervisningsmaterialet bygger på DBI Vejledning 10
 • Underviserne gennemgår løbende et instruktørforløb ved DBI med mulighed for faglig
  sparring
 • Undervisningstiden er mindst 2 dags varighed inklusiv den obligatoriske praktiske del med håndslukningsarbejde

Certifikattyper

Der findes forskellige varmt arbejde-kurser og dermed også fire certifikattyper:

 • Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
 • Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
 • Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding
 • Godkendt instruktør i varmt arbejde

Vejledning 10

‘Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde beskriver, hvordan man sikrer et højt niveau af sikkerhed for liv og værdier ved varmt arbejde. Samtidig danner den fundament for kurser i varmt arbejde og det medfølgende certifikat.

Forudsætning

Mindst en af tre nævnte uddannelser er en forudsætning:

Faglærer på teknisk skole: skal have gennemført DBI uddannelse som instruktør i Elementær Brandbekæmpelse.

Førstehjælpsinstruktør: skal have gennemført DBI uddannelse som instruktør i Elementær Brandbekæmpelse.

Holdleder ved brandvæsnet: skal have undervisningserfaring i faget Elementær Brandbekæmpelse.

Dokumentation skal forevises ved forlangende.

Læs mere

Brandteknisk vejledning 10

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING