Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Boom i brandtjek for etageboliger – men stadig lang vej til mål

Udgivet: 2. april 2024

To år efter Vanløse-branden udfører DBI ti gange flere brandtjek af etageejendomme end i årene før. Der bliver fundet fejl ved stort set alle brandtjek, og hver tredje ejendom har alvorlige fejl.

Gem artikel Artikel gemt
Boom i brandtjek for etageboliger – men stadig lang vej til målNils Meilvang/Ritzau Scanpix

Storbranden i Vanløse, der for præcis to år siden gjorde beboerne i 130 lejligheder hjemløse, har medført et øget fokus på brandsikkerheden i etageejendomme. En optælling af, hvor mange brandtjek DBI har udført for boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger de seneste fire år, viser et regulært boom efter Vanløse-branden i marts 2022.

I årene før storbranden lå antallet af brandtjek af etageejendomme nogenlunde stabilt på omkring 20 om året. I 2022 og 2023 er dette tal mere end tidoblet til henholdsvis 225 og 255 brandtjek. Langt størstedelen af denne stigning kan med rimelighed tilskrives et øget fokus på brandsikkerhed.

- Selvom baggrunden er tragisk, er det naturligvis en positiv udvikling, at flere etageejendomme er blevet mere opmærksomme på brandsikkerhed. For der er bestemt problemer derude, siger Brian Mailund, leder af Brandteknisk Driftsrådgivning hos DBI.

Fejl i hver tredje bygning

Brian Mailund henviser til, at medarbejderne i hans afdeling stort set altid finder fejl, når de laver brandtjek af en ejendom. Og i ca. hver tredje ejendom er fejlene så alvorlige, at de kan have konsekvenser for personsikkerheden.

DBI Brandtjek

DBI tilbyder brandtjek, som er en grundig gennemgang af alle brandrelaterede sikkerhedsforhold i en bygning, herunder også den passive brandsikring. Desuden kontrolleres drift, kontrol og vedligehold efter kravene i BR18. Et brandtjek omfatter bl.a.:

  • Brandsektions- og brandcelleadskillelser (mellem konstruktioner, installationer og brandtætninger
  • Overflader på gulv, væg og loft
  • Brandmæssigt klassificerede vinduespartier
  • Brandisolering og brandtætninger af kanal- og rørgennemføringer
  • Tagdækning og tagisolering
  • Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre
  • Beredskabets brandveje og adgangsveje


Læs mere om DBI Brandtjek

De alvorlige fejl falder typisk i to kategorier. Den første handler om, at bygningens flugtveje ikke er ordentligt sikret, mens den anden handler om fejl og mangler ved bygningens brandmure og brandvægge. Det kan f.eks. være en manglende brandtætning mellem lejlighedsskel og tagdækningen, sådan som det var tilfældet ved branden i Vanløse. Dette var en medvirkende årsag til, at branden hurtigt spredte sig til alle opgange i bygningen.

Krav om årligt eftersyn af brandsikkerheden

Selvom en tidobling af udførte brandtjek lyder af meget, er der stadig lang vej til mål. Mange boligforeninger og -administratorer er nemlig ikke opmærksomme på, at bygningsreglementet stiller krav om, at den passive brandsikring skal efterses en gang om året, og Vanløse-branden er et grumt eksempel på, hvor galt det kan gå.

- Som sagt finder vi alvorlige fejl i hver tredje brandtjek. Men når vi så kommer året efter, er det heldigvis sådan, at så godt som alle fejl er blevet udbedret, siger Brian Mailund.

Det siger bygningsreglementet, BR18


En bygnings passive brandsikring som f.eks. brandceller og brandsektioner, brandsikring af tage, installationsgennemføringer skal efterses mindst en gang årligt. Alle synlige og tilgængelige forhold skal efterses, og eventuelle skader, fejl og mangler skal udbedres.

Den, som har driftsansvaret (ejeren), skal sikre, at kontrollerne bliver udført, enten ved selv at gøre det eller sørge for, at det bliver gjort. Herudover skal kontrollen dokumenteres. Vær opmærksom på, at manglende overholdelse af de brandmæssige krav kan have betydning for forsikringsdækningen. Kontrol af brandsikkerheden er lovpligtig og skal dokumenteres.

Brian Mailund

Brian Mailund

Funktionsleder

Tlf.: 24 43 43 30

bma@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING