Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

BR18: Krav til drift, kontrol og vedligehold

Udgivet: 8. marts 2022

Der hersker fortsat tvivl om reglerne for drift, kontrol og vedligehold af bygningers brandsikkerhed, efter de skærpede krav trådte i kraft i BR18. DBI svarer løbende på spørgsmål vedr. de nye krav, både ved webinarer, inspektioner og anden kontakt. Her er svarene på nogle af de senest stillede spørgsmål.

Gem artikel Artikel gemt
BrandtjekDBI foretager Brandtjek, hvor hele bygningens brandsikkerhed og drift, kontrol og vedligehold kontrolleres efter kravene i BR18.

Skal der ifølge 7.4.7b være runderende vagt ved ombygning/renovering af lokaler med IVA, AVA/ABA, som udkobles, selvom der ikke er personophold i lokalet?

Ifølge vejledningen til BR18 skal der, hvis installationen er til sikring af personer, iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret; ellers må lokalerne ikke benyttes. Dermed er lokaler, som ikke er i brug pga. ombygning/renovering, ikke omfattede af krav om kompenserende tiltag, idet lokalerne ikke benyttes.


Desuden skal man være opmærksom på betydningen af frakoblingen. For at sikre sig, at sikkerhedsniveauet opretholdes i de lokaler, der anvendes, er det derfor vigtigt at definere, om der kun er tale om et enkelt lokale, flugtveje eller et helt bygningsafsnit? Foretages der frakoblinger, bør som minimum forsikringsselskabet orienteres og i nogle tilfælde også beredskabet.

Kan man få en klar og éntydig beskrivelse af, hvad der er nyt, og hvad vi skal kontrollere. Findes der et godt værktøj, der kan anvendes til dokumentation af alt – dvs. sprinkler, ABA, ABDL, røglemme, håndslukkere, slangevinder m.m.?

Det er vejledningen til BR18, der beskriver detailkravene til drift, kontrol og vedligehold. DBI kan hjælpe med det praktiske, f.eks. et Brandtjek, hvor en inspektør hjælper med overblik og opbygning af en plan for drift, kontrol og vedligehold. Til den daglige drift og dokumentation kan vi hjælpe med en DBI Brandlog, som er et ringbind med en beskrivelse af de kontroller og vedligehold, der skal udføres, samt skemaer til dokumentation. Derudover har vi Digital Egenkontrol, som er et app-baseret værktøj til udførelse og dokumentation af drift, kontrol og vedligehold.

Skal der føres log for hver enkelt pulverslukker, brandtæppe etc.? Og er dette hver 3. måned?

Der er krav om månedlig kontrol af vandfyldte slangevinder, håndildslukkere og brandtæpper. Den månedlige kontrol skal dokumenteres, og dokumentationen skal kunne føres 5 år bagud. Det er ikke et krav, at der føres log for hver enkelt slukker.


Desuden skal der årligt udføres service af vandfyldte slangevinder og håndildslukkere, og hvert 5./10. år skal der udføres trykprøvning. Begge dele skal fremgå af mærkning på den enkelte slukker.

Hvad er kontrolkravene til nød- og panikbelysning?

Nød- og panikbelysning skal kontrolleres 1 gang om måneden, der skal foretages afprøvning med batteridrift hvert halve år, og hvert 2. år skal der udføres service af en installatør. For byggeri godkendt efter BR18 skal der desuden udføres kontrol af et akkrediteret inspektionsfirma hvert 4. år.

Hvor ofte skal der være akkrediteret inspektion af varslingsanlæg?
BR18 kræver akkrediteret inspektion af varslingsanlæg mindst hvert 4. år – for byggeri, der er godkendt efter BR18. DBI’s Retningslinje 024 for varslingsanlæg er en af flere standarder, der jf. BR18 kan installeres efter. BR18 stiller minimumskrav til kontrol og vedligehold, mens standarderne kan stille andre krav. Et anlæg installeret efter DBI’s Retningslinje 024 skal inspiceres af en akkrediteret virksomhed en gang om året.

Må anlægsejer selv udskifte røgmelder på ABA og ABDL?

Installation og service af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevant faguddannelse.

Brian Mailund

Brian Mailund

Funktionsleder

Tlf.: 24 43 43 30

bma@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING