Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI anbefaler årlig inspektion af varslingsanlæg

Udgivet: 15. september 2022

Efter implementeringen af BR18 stilles der krav om akkrediterede inspektioner af varslingsanlæg (AVA) hvert 4. år for byggeri, der er godkendt efter BR18.

Gem artikel Artikel gemt
Varslingsanlæg

Kravene i BR18 er minimumskrav til kontrol og vedligehold, mens det frivillige retningslinjesystem kan stille højere krav, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. DBI anbefaler således, at der foretages inspektion og service på varslingsanlæg hvert år i lighed med andre brandtekniske installationer.

Dels kan det nemlig have store konsekvenser, hvis ikke anlæggene er funktionsdygtige, og dels viser tallene fra DBI’s inspektioner fra 2015-2021, at der er fejl på 66 % af anlæggene og dermed behov for årlige inspektioner. De fleste af disse fejl er B- og C-fejl, som ikke er så alvorlige, men der er også en lille andel af mere alvorlige A-fejl.


DBI henviser til den tekniske Retningslinje 024 for varslingsanlæg og den administrative Retningslinje 004, som anbefaler inspektion af varslingsanlæg en gang om året.

Jonas Petersen

Jonas Petersen

Afdelingsleder og faglig leder ABA

Tlf.: 50 80 78 30

jon@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING