Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ændrede BR18-krav til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden

Udgivet: 24. januar 2024

Pr. 1. januar 2024 er kravene til egenkontrol af bl.a. brandslukningsudstyr blevet lempet. Har du en godkendt DKV-plan, skal du dog fortsat udføre drift, kontrol og vedligehold som angivet i DKV-planen.

Gem artikel Artikel gemt
DBI BrandtjekPernille G. Petersen fra DBI’s afdeling Brandteknisk Driftsrådgivning foretager brandtjek.

Social- og Boligstyrelsen har udsendt en rettelse til kapitel 7 i vejledningen til bygningsreglementets kapitel 5 – Brand, som er den vejledning, der angiver kravene til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i både nyt og eksisterende byggeri, herunder hvilke eftersyn og kontroller der skal udføres, hvor ofte og af hvem.

Rettelsesbladet indeholder en række lempelser af egenkontrol af forskelligt brandslukningsudstyr m.m. Nogle af de centrale ændringer gælder bl.a.:

  • Stigrør: Månedligt eftersyn erstattes af et halvårligt eftersyn.
  • Håndildslukkere: Månedligt eftersyn bortfalder.
  • Brandtæpper: Månedligt eftersyn bortfalder.
  • Slangevinder: Månedligt eftersyn bortfalder. I byggeri i anvendelseskategori 6 (f.eks. hospitaler, plejehjem og daginstitutioner) erstattes det månedlige eftersyn af et halvårligt eftersyn.
  • Flugtvejsgange: I gangarealer i daginstitutioner, undervisningsinstitutioner og lignende må der fremover opsættes knagerækker til overtøj.
  • Undervisningsafsnit til >150 personer: Krav om etageplan/brand og evakueringsplan som opslag bortfalder.

Se rettelsesbladet

Se den tilhørende vejledning 7

Godkendt DKV-plan

Udfører man drift, kontrol og vedligehold efter en godkendt DKV-plan, gælder de nye lempelser dog ikke, og der skal dermed fortsat udføres drift, kontrol og vedligehold som angivet i DKV-planen.

- Har man en godkendt DKV-plan, men ønsker at køre efter de nye BR18-lempelser, kræves en opdatering af DKV-planen. Det kan i princippet betyde krav om en fornyet byggetilladelse og en certificeret brandrådgiver til udførelsen af arbejdet. Det hele står og falder dog med, om man ved en opdateret DKV-plan ændrer på de brandmæssige forudsætninger, siger Brian Mailund, funktionsleder for DBI’s afdeling Brandteknisk Driftsrådgivning, og fortsætter:

- Er man kunde hos DBI og i tvivl om de nye ændringer af kravene, så vent til vores næste besøg, hvor vi giver et overblik over de nye regler, og hvad ændringerne betyder for kravene i netop jeres bygninger. Man behøver med andre ord ikke at foretage nogen ændringer lige nu, men kan fortsætte med at udføre drift, kontrol og vedligehold i samme omfang som hidtil. Dermed er man sikker på at overholde gældende krav, siger Brian Mailund.

Kontrolkravet til bl.a. slangevinder er blevet lempet.

DBI Egenkontrol

DBI tilbyder et digitalt driftsværk ’DBI Egenkontrol’, som kan benyttes til at udføre eftersyn, rapportering og arkivering af de påkrævede egenkontroller af brandsikkerheden. På den måde er der også styr på dokumentationen. Læs mere om DBI Egenkontrol.

Har du DBI Egenkontrol og vil gerne have hjælp til en opdatering efter de lempede krav, så skriv til DBI Digital Service på: egenkontrollen@brandogsikring.dk.

DKV Brandlog

DBI tilbyder også ’DKV Brandlog’, som er et ikke-digitalt værktøj, der hjælper med at styre, udføre og dokumentere drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden. DKV Brandlog egner sig til mindre virksomheder med et færre antal installationer og brandslukningsudstyr at holde styr på.

Har du DKV Brandlog og ønsker hjælp til en opdatering i forhold til de ændrede krav, så aftal dette med DBI’s brandtekniker ved næste besøg (Brandtjek eller RBI).

DBI Brandtjek/RBI

DBI tilbyder Brandtjek, hvor hele bygningens brandsikkerhed, herunder også passiv brandsikring samt drift, kontrol og vedligehold, kontrolleres efter kravene i BR18.

Har du en aftale om årligt Brandtjek eller RBI med DBI, så hjælper vores brandtekniker ved næste besøg med, hvad de ændrede krav betyder hos jer.

Har du ikke en aftale med DBI om Brandtjek eller RBI, kan du HER læse mere om krav og regler og om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt

Brandteknisk Driftsrådgivning

brandtek@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING