Mange fejl på varslingsanlæg

Udgivet: 22.04.22

Efter implementeringen af BR18 stilles der ikke længere krav om årlige inspektioner af varslingsanlæg. I stedet lyder kravet nu på akkrediteret inspektion hvert 4. år for byggeri, der er godkendt efter BR18.

Kravene i BR18 er minimumskrav til kontrol og vedligehold, mens standarderne kan stille højere krav, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. DBI anbefaler således fortsat, at varslingsanlæg inspiceres hvert år. Dette skyldes, at tallene fra DBI’s inspektioner fra 2015 og frem til nu viser, at der er fejl på 66 % af anlæggene. Der er tale om både A-B- og C-fejl – det vil sige såvel alvorlige som mindre alvorlige fejl.

Da det kan have store konsekvenser, hvis ikke anlæggene er funktionsdygtige, henviser DBI til Retningslinje 024 for varslingsanlæg, som anbefaler inspektion en gang om året.

Kontakt

Jonas Petersen
ABA
Funktionsleder
50 80 78 30
jon@brandogsikring.dk

Relaterede produkter

Varslingsanlæg
Retningslinje 024, Varslingsanlæg
4. udgave. Januar 2021
48 sider

Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn