DBI anbefaler årlig inspektion af varslingsanlæg

Udgivet: 22.04.22

Efter implementeringen af BR18 stilles der krav om akkrediterede inspektioner af varslingsanlæg (AVA) hvert 4. år for byggeri, der er godkendt efter BR18. Kravene i BR18 er minimumskrav til kontrol og vedligehold, mens det frivillige retningslinjesystem kan stille højere krav, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. DBI anbefaler således, at der foretages inspektion og service på varslingsanlæg hvert år i lighed med andre brandtekniske installationer.

Dels kan det nemlig have store konsekvenser, hvis ikke anlæggene er funktionsdygtige, og dels viser tallene fra DBI’s inspektioner fra 2015-2021, at der er fejl på 66 % af anlæggene og dermed behov for årlige inspektioner. De fleste af disse fejl er B- og C-fejl, som ikke er så alvorlige, men der er også en lille andel af mere alvorlige A-fejl.


DBI henviser til den tekniske Retningslinje 024 for varslingsanlæg og den administrative Retningslinje 004, som anbefaler inspektion af varslingsanlæg en gang om året.

Læs mere

Kontakt

Jonas Petersen
ABA
Funktionsleder
50 80 78 30
jon@brandogsikring.dk

Relaterede produkter

Varslingsanlæg
Retningslinje 024, Varslingsanlæg
4. udgave. Januar 2021
48 sider

Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn