Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Indsigt i simulering og menneskelig adfærd styrker risikovurderinger

Udgivet: 08.11.21


Den teknologiske udvikling inden for alternative brændstoffer og skibsdesign stiller store krav om nuancerede risikovurderinger. Det kan opnås, hvis man i højere grad kombinerer CFD-simulering med viden om menneskelig adfærd.

Nye skibstyper, bunkering af nye brændstoffer og nye snitflader mellem skibe og havne. Det er nogle af de udfordringer, den maritime industri står overfor, som stiller krav til sikkerheden og den bagvedliggende risikovurdering. Da områderne er nye, er det dog meget begrænset, hvad der findes af procedurer og regler for risikovurderinger.

- Er der ingen formel skabelon, er det nødvendigt med en tilpasset risikovurdering, som sikkerheden kan baseres på. I den forbindelse er der oversete faktorer, som er væsentlige for at opnå en nuanceret risikovurdering og sikkerhed – nemlig menneskelig adfærd og CFD-simulationer, siger Carsten Møller, forretningsudvikler hos DBI.


Teknik og mennesker

CFD (Computer Fluid Dynamics) anvendes allerede til design af bl.a. skruer og skrog. DBI bruger CFD til at simulere bl.a. brandspredning, effekten af slukningsmetoder og evakuering. Dermed kan man simulere forskellige brandscenarier, og CFD kan være en konkret designstøtte, når man skal tilrettelægge sikkerheden uden at have en skabelon.

- Man kan bestemt komme langt med teknik og planer for sikkerheden. Men der er stor forskel på planer og virkelighed, for mennesker opfører sig ikke altid som forventet. Desuden har designere og ingeniører ofte ikke tilstrækkelig indsigt i den praktiske virkelighed for dem, de designer sikkerhed for, siger Carsten Møller.

Det kræver nemlig stor forståelse af kommunikationen mellem skib og land, samspillet mellem forskellige fagkulturer, organisatoriske hensyn og indsigt i menneskelige rutiner at gennemskue, hvilke risici menneskelig adfærd medfører.


Erfaring gennem projekter

DBI’s antropologer har længe arbejdet med adfærd i forbindelse med målrettede risikovurderinger i en række kommercielle projekter og forskningsprojekter som COMPASS, UMEO VENTUS, BLUE BATTERY, FIRST og CONTAIN. Den erfaring gør DBI i stand til at undersøge den faktiske sikkerhed ombord – lige fra projektering til drift.

- Med vores tværfaglige tilgang, der indeholder både CFD-simulering og menneskelig adfærd i risikovurderingerne, opnås et bedre overblik, der er baseret på de virkelige forhold og ikke på en skrivebordsanalyse. Det giver en mere nuanceret risikovurdering og en mere holdbar sikkerhedsløsning, siger Carsten Møller.

Læs mere

Kontakt:

Carsten Møller

Forretningsudvikler

24 65 01 88

cam@brandogsikring.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING