FIRST

Autonomi for skibe er på vej til Norden, og det forventes at autonome skibe vinder indpas i Danmark i fremtiden. Der er endnu ikke offentliggjort viden om brandstrategier med fokus på sikkerhed for passagerer og besætninger for autonome færger. Der er derfor behov for at nytænke brandstrategierne for disse skibe.

Formålet med projektet er at optimere brandsikkerheden for fremtidige autonome skibe.
Dette gøres ved at tilvejebringe et grundlag for en holistisk brandstrategi for helt eller delvis autonome småfærger i Danmark med fokus på:

  • Teknisk grundlag, som omfatter branddetektering, sluknings- og evakueringsudstyr.
  • Brandteknisk design, som handler om samspil mellem passiv og aktiv brandsikkerhed.
  • Human factors, som handler om at understøtte sikker adfærd for passagerer og besætning.

På baggrund af den holistiske brandstrategi vil projektet levere anbefalinger til design, træning af besætning, passagerer og landbaseret beredskab.

Rederiet Færgen er ved at projektere en ny færge til ruten Esbjerg – Fanø. Denne bruges som demonstrationsprojekt til at bibringe dokumentation og anbefalinger til delvist autonome indenrigsfærger. Resultater og viden herfra skal offentliggøres og derigennem støtte udviklingen af autonome skibe i Danmark.
FIRST
Anders Dragsted

Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk

FIRST – Fire strategies for unmanned island ferries


Concluding report

Read more

Appendix 1 – Background Study

Read more

Appendix 2 – Human factors

Read more

Appendix 3 – Holistic fire safety strategy for small autonomous ferries

Read more


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn