Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Samarbejde med DBI styrker virksomheders vækst og innovation

Udgivet: 29. juni 2023

Virksomheder, der samarbejder med DBI, øger omsætningen 10-20 procent mere end sammenlignelige virksomheder, der ikke gør. Det viser ny rapport fra konsulenthuset Incentive. For visse brancher er gevinsten endnu større.

Gem artikel Artikel gemt

Når virksomheder indgår i et samarbejde med DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, stiger deres gennemsnitlige omsætning mere end konkurrenternes. Det er en af konklusionerne fra en ny rapport med titlen ”Samfundsøkonomisk vurdering af DBI’s aktiviteter som GTS-institut”, som konsulenthuset Incentive har udarbejdet for DBI.

Incentive har analyseret udviklingen i omsætningen for DBI’s kunder og holdt den op mod udviklingen i en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder, der er matchet ud fra en række parametre som fx branche, omsætning og antal medarbejdere. Analysen viser, at virksomheder, der indgår et samarbejde med DBI, 1-2 år senere har øget deres omsætning 10 til 20 procent mere end kontrolgruppen, og for arkitekt- og ingeniørvirksomheder er stigningen oppe på 20-30 procent. Analysen finder samtidig, at der ikke er nogen forskel på de to grupper i årene før samarbejdet med DBI begynder. Det giver en god indikation på, at den øgede omsætning ikke skyldes andre faktorer.

DBI’s forskningsdirektør Carsten Damgaard ser rapporten som dokumentation for, at DBI som et af de syv GTS-institutter leverer værdi til både virksomhederne og til samfundet.

”Der er ikke noget bedre end at få bekræftet, at DBI’s forskningsprojekter ikke bare er nørderier til skuffen, men rent faktisk frembringer viden, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere,” siger Carsten Damgaard.

Rapporten fra Incentive har også gennemgået den videnskabelige litteratur på området, som dokumenterer, at samarbejder med GTS-institutter forbedrer virksomhedernes økonomi, og at samarbejderne også tyder på en forbedret produktivitet, der i sidste ende påvirker samfundsøkonomien positivt.

Samarbejderne styrker også virksomhedernes innovationskraft. Effekten er størst ved tætte og lange samarbejder og gælder især for små og mellemstore virksomheder.

”Vi kan se, at det overordnede billede for GTS-institutter også gælder for DBI’s kunder. Når små og mellemstore virksomheder samarbejder med os, giver det både mere innovation og hurtigere innovation. I øvrigt helt i tråd med de intentioner, der ligger bag forskningsbevillingerne fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen,” siger Carsten Damgaard.

Endelig viser rapporten, at virksomheder, der samarbejder med GTS-institutter, får styrket deres netværk – ofte på tværs af brancher. Et eksempel kan være DBI’s forskningsprojekt om brand i elbiler på færger, hvor både rederier, forsikringsselskaber og bilproducenter har været samlet om at skabe uafhængig forskning, der er til gavn for alle led i kæden.

Læs mere i rapporten Samfundsøkonomisk vurdering af DBI’s aktiviteter som GTS-institut

Carsten Damgaard

Carsten Damgaard

Forskningsdirektør

Tlf.: 51 64 79 35

cad@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING