Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Danske aktiviteter fylder mere hos GTS-institutterne

Udgivet: 3. juli 2023

24.000 danske kunder omsatte i 2022 for 1,4 mia. kr. i de syv GTS-institutter. Den danske omsætning stiger hermed til 40 % af den samlede omsætning på 3,6 mia. kr.

Gem artikel Artikel gemt
GTS

DBI er et af Danmarks syv GTS-institutter, som er med til at understøtte innovation og vækst i danske virksomheder. Det samlede performanceregnskab for GTS-institutterne med titlen ’GTS i tal 2023’ er netop udkommet, og her viser tallene en positiv udvikling i de danske aktiviteter i 2022. I 2022 havde GTS-institutterne en samlet omsætning på 3.6 mia. kr. – og flere end 30.000 kunder købte ydelser hos mindst et af de syv GTS-institutter.

Størstedelen af de knap 24.000 danske kunder er fra den private sektor. Her var der i 2022 en stigning i den danske kommercielle omsætning på 2 %, der med knap 1.2 mia. kr. var på det højeste niveau i fem år.  


Trods den øgede omsætning er det samlede antal private virksomhedskunder faldet. Den udvikling passer som fod i hose med konklusionerne fra DBI’s rapport ’Samfundsøkonomisk analyse af DBI’s aktiviteter som GTS-institut’. Her fremgår det nemlig, at tætte og langvarige samarbejder med et GTS-institut forstærker den positive effekt, det har for virksomheder at være kunde hos f.eks. DBI. Blandt de positive effekter for virksomhederne er således både mere og hurtigere innovation og en omsætning, der i snit stiger 10-20 % mere, end hvis de ikke samarbejder med DBI.

Flere midler fra forskningsprojekter

Fra 2021 til 2022 klarede GTS-institutterne sig markant bedre i konkurrencen om forskningsmidler fra nationale og internationale puljer og fonde. Her steg omsætningen med 5 % til 301 mio. kr. mod 287 året før. Det betyder, at GTS-institutterne får den næsthøjeste sum forskningsmidler i fem år kun overgået af 2018, hvor institutterne til sammen opnåede forskningsmidler for 315 mio. kr.

Investeringer i infrastruktur tilbage på et højt niveau

De flotte resultater blev fulgt op af, at GTS-institutterne i 2022 investerede 144 mio. kr. i udvikling af den teknologiske infrastruktur, der består af laboratorier og test- og udviklingsfaciliteter, der stilles til rådighed for virksomheder på kommercielle vilkår. Det er en stigning på hele 57 % i forhold til 2021, hvor investeringen var på 92 mio. kr.

Du kan læse hele udgivelsen GTS i tal 2023 på GTS-foreningens hjemmeside.

Carsten Damgaard

Carsten Damgaard

Forskningsdirektør

Tlf.: 51 64 79 35

cad@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING