Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

F&P præsenterer 9 forslag til bedre brandsikkerhed

Udgivet: 20. april 2023

Erstatninger i forbindelse med brandskader er omfattende. I 2021 blev der udbetalt 3,2 mia. kr., og tendensen fortsætter. Derfor har F&P præsenteret et udspil til fremtidens brandsikkerhed, som indeholder 9 konkrete forslag om bl.a. gnistdetektorer, sprinkling af parkeringskældre og brandeftersyn af større beboelsesejendomme.

Gem artikel Artikel gemt

Hvordan ønsker vi at forhindre brande i fremtiden? Hvad kan vi lære af fortidens brande? Hvad viser brandstatistikkerne? Hvilke årsager er skyld i mange brande? Og hvilke oplagte udfordringer ser vi i den nære fremtid? Det er nogle af de spørgsmål, som F&P (Forsikring & Pension) har stillet sig selv i forbindelse med deres nye udspil om forebyggelse af brand.

- Brand er en voldsom hændelse både i kroner og ører og i forhold til den psykiske belastning, den medfører. Vi ved noget om, hvad der går galt, og forebyggelse er centralt for os, siger Christina Østergaard, der er ingeniør ved Forsikring & Forebyggelse i F&P.

- Vi anser det for vores pligt at se på, hvad der kan gøres bedre for at undgå og begrænse brande. Derfor har vi lavet udspillet med 9 konkrete forslag, hvor vi anvender vores viden om brand, brandårsager og omkostningerne ved brand til at sætte fokus på de områder, vi anser for problematiske. Udspillet forklarer også, hvorfor det er nødvendigt at udføre en indsats på brandområdet – for i 2021 medførte brande tab for 3,2 mia. kr., siger hun.

- Vi anser det for vores pligt at se på, hvad der kan gøres bedre for at undgå og begrænse brande. Derfor har vi lavet udspillet med 9 konkrete forslag, hvor vi anvender vores viden om brand, brandårsager og omkostningerne ved brand til at sætte fokus på de områder, vi anser for problematiske. Udspillet forklarer også, hvorfor det er nødvendigt at udføre en indsats på brandområdet – for i 2021 medførte brande tab for 3,2 mia. kr., siger hun.

Skrappere krav og bedre data

Idéerne kommer fra F&P’s medlemmer og henvender sig til forskellige målgrupper. Nogle forslag er tænkt til bygningsejere, mens andre er rettet mod myndigheder og lovgivere.

9 anbefalinger fra Forsikring & Pension til forebyggelse af brand

  1. Information om materialer i bygninger skal fremgå af BBR
  2. Åbenhed om redningsberedskabernes serviceniveau
  3. Etablering af en brandkommission
  4. Brandeftersyn af større beboelsesejendomme
  5. Begræns brand i elbiler
  6. Sikker opladning af batterier
  7. Krav om brandsikring til erhvervskøkkener
  8. Information om sikker brug af ukrudtsbrænder
  9. Krav om eltermografering og gnistdetektor

Find hele F&P’s udspil på: www.fogp.dk/temaer/forebyggelse-af-skader/

De 9 forslag lyder på, at BBR skal indeholde information om de anvendte byggematerialer i en bygning, og at de kommunale beredskaber skal være bedre til at dele information om deres serviceniveau, så det bliver nemmere for forsikringsselskaberne at risikovurdere bygninger og aftale risikosænkende tiltag med kunderne. Desuden foreslås, at større brande skal undersøges, og at der skal indsamles data via en brandkommission, så det bliver nemmere at lære og forhindre brande i fremtiden. Større beboelsesejendomme skal have foretaget eftersyn af deres brandsikkerhed og brandsikring. Der skal være krav om sprinkling af parkeringshuse og -kældre, fordi der kommer flere elbiler, og der skal laves regler for indretning af områder til opladning af store batterier til maskiner og værktøj i virksomheder. Herudover skal der indføres skrappere krav til brandsikring af aftrækssystemer og indendørs træ- eller kulfyrede ovne og grill i erhvervskøkkener. Der skal informeres mere om brandfaren ved brug af ukrudtsbrændere, og virksomheders elinstallationer skal forbedres med krav om eltermografering og gnistdetektorer.

Færre skader og større tryghed

De 9 forslag skal være med til at bane vejen for krav eller lovgivning, der hjælper til bedre brandsikkerhed og mere information til borgere og bygningsejere.

- Vi håber, at udspillet på sigt leder til færre skader. Forebyggelse af brand skal tages alvorligt. Og små ting som at tjekke, om der står ting på bagtrappen i en ejendom, eller om den passive brandsikring er i orden, gør faktisk en forskel, siger Christina Østergaard og fortsætter:

- Vi ved godt, at det er svært at ændre lovgivning på nogle områder, men udspillet er også en invitation til dialog. Bliver forslagene i udspillet til virkelighed, vil vi få bedre brandsikkerhed, færre skader og større tryghed. Der kan meget vel være andre løsninger til at opnå det samme, og dem vil vi gerne tale med de relevante parter om. Så det er kun et udspil fra vores side.

- Nogle af forslagene er et spørgsmål om vaner, og nogle af dem vil koste penge. Men alle har interesse i at forhindre brand, og hvis det skal lykkes, er vi nødt til at tale mere om, hvad der går galt, og hvordan vi forhindrer brand, siger hun.

Gode takter, men hvem skal betale?

F&P får anerkendelse for udspillet og de 9 forslag til bedre brandsikkerhed fra DBI.

- Det er et godt initiativ, når F&P deler information og giver indblik i, hvilke brandårsager og hvilke typer brande der medfører store tab for forsikringsselskaberne. Der er også gode elementer i udspillets forslag, som man kun kan bifalde – f.eks. en ekspertkommission til undersøgelse af brande, mere systematisk dataindsamling og en proaktiv tilgang til at håndtere risikoen ved elbiler, som der kun kommer flere af, siger Ib Bertelsen, direktør i DBI, og fortsætter:

- Men der er også ting, som bliver vanskelige at realisere. Et opdateret BBR-register er f.eks. en forholdsvis stor byrde at pålægge sælger, der i forvejen skal afholde udgifterne til en tilstandsrapport, og det vil næppe gøre en forskel for andre end forsikringsselskaberne, når de skal udregne præmier. Desuden bør det allerede være muligt at få indsigt i det kommunale beredskabs serviceniveau, som jo er vedtaget politisk i kommunerne, og som også er en del af dialogen med bygherrer, hvis man bygger indsatstaktisk utraditionelt. Flere af forslagene efterlader spørgsmålet om betaling ubesvaret – hvem skal betale for gennemsyn af større ejendomme, en ny eller opdateret vejledning for opladning af store batterier eller for gnistdetektorer, som er en potentielt temmelig omfattende udgift? På området for ukrudtsbrændere findes der varmt arbejde-kurser til professionelle, men vi ved, at de private brugere af ukrudtsbrændere er svære at komme igennem til. Det er ganske vist en mulighed at sælge ukrudtsbrændere med informationsmateriale eller en QR-kode, der leder til en informativ hjemmeside, men hvem skal afholde udgifterne til det?

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING