Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Projekt baner vejen for 22 meter høje facader i ubehandlet træ

Udgivet: 9. december 2022

BioFacades:UpHigh skal flytte grænserne for, hvor højt man kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer i Danmark. Facaderne bliver designet og brandtestet i fuld skala, hvorefter de opføres i tre eksempelbyggerier op til seks etager.

Gem artikel Artikel gemt
Ubehnadlede facaderFoto: 3D Vizual / Fælledby

Klimamæssigt er det bærende konstruktioner af træ og isolering af biobaserede materialer, som har det største CO2-potentiale i byggeriet. Det vil projektet Wood:UpHigh, som er omtalt i ’Brand & Sikring’ nr. 2 i år, indfri ved at tilvejebringe dokumentation til præaccepterede løsninger til etagebyggeri med disse materialer. Men arkitekter og bygherrer vil også iklæde de høje byggerier de CO2-venlige materialer. Det kan i dag lade sig gøre ved at anvende brandimprægneret træ eller ved at kompensere med sprinkling. Men dels er der et ønske om at bygge bæredygtigt uden kemi, dels er der de seneste år sået tvivl om brandimprægneringens blivende effekt, hvilket bl.a. har givet bygherrer udfordringer med forsikringen af byggeriet. Derfor skal det nye projekt BioFacades:UpHigh bane vejen for ubehandlede, biobaserede løsninger, som er lige så brandsikre som de traditionelle.

»Med brand som designparameter hæver vi barren for, hvad der er muligt i biobaseret etagebyggeri i Danmark – samtidigt med at vi løfter vidensniveauet generelt i branchen.«

- Som det er i dag, kan man bygge én etage med ubehandlet træ, og så skal anden etage og opefter være sprinklet. Sammen med vores partnere har vi både teknologi og knowhow til at bygge en biobaseret facade, der kan modstå brandspredning og udgøre et sikkert alternativ til de traditionelle, præaccepterede løsninger. Vores mål er, at vi med teknisk dokumentation og frit tilgængelige resultater kan skabe rammerne for fremtidens facadearkitektur i Danmark, siger Christian Fundby Schou, der er leder af Advanced Product Development hos DBI.

Bygger videre på tidligere brandtests

Både Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Realdania støtter projektet, og DBI har desuden indgået partnerskaber med producenten Frøslev Træ og bygherrerne CPH Village, Fælledby P/S og NREP. De tre bygherrer vil efterfølgende opføre konkrete eksempelbyggerier med de nye løsninger. Den endelige højde på byggerierne er afhængig af projektets resultater, men målet er, at løsningerne skal kunne anvendes i op til 22 meters højde (seks etager).

Projektet vil tage afsæt i erfaringerne fra et 24 meter højt byggeri med facader i træ uden brandimprægnering, som NREP er ved at opføre i UN17 Village i København. Sidste år viste en serie brandtests, som byggeriets brandrådgivere fra Moe fik udført hos DBI, at det er forsvarligt at bygge med almindeligt thermowood, hvis træfacaden har et ståludhæng på 20 cm ved hver etage. De pågældende brandtests er ligeledes omtalt i ’Brand & Sikring’ nr. 2 i år.

BioFacades:UpHigh

  • Projektet ledes DBI og løber fra november 2022 til maj 2024.
  • Der udføres 10 separate brandtests af biobaserede facadekonstruktioner i fuld skala, og der skal opføres tre separate eksempelbyggerier med de nye facader.
  • På baggrund af resultaterne bliver der formuleret generelle guidelines til branchen, som sidenhen kan blive til nye, præaccepterede løsninger inden for brandklasse 2-byggerier.
  • Resultater, dokumentation og eksempler bliver offentligt tilgængelige via onlineportalen ‘Wood:UpHigh’, som er søsterprojektet.
  • Projektet er finansieret af Realdania, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Frøslev Træ, NREP, CPH Village og Fælledby P/S.
  • I projektbeskrivelsen står der: “BioFaçades:UpHigh har et samlet budget på 6,6 mio DKK og er støttet af Realdania og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.”

Hæver barren for højt byggeri

Da det imidlertid er et træbyggeri med synlige søjler, var der i forvejen projekteret med sprinkling. BioFacades:UpHigh hæver således barren for, hvor højt man kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer, som ikke er brandbeskyttet med brandhæmmere, brandmaling, ler eller sprinkling.

- Der er ingen tvivl om, at bygherrerne til de tre byggerier kommer til at presse citronen for, hvad der er muligt, og nogle af brandtestene vil sikkert fejle. Alligevel er der allerede nu et ønske om at gå skridtet videre og teste en træfacade med en biobaseret vindspærreplade bagved. Dermed kan det være, at vi kombinerer BioFacades:UpHigh og Wood:UpHigh, så vi så at sige både tester udefra og ind og indefra og ud, siger Christian Fundby Schou.

DBI vil styrke udviklingen af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer. 

Christian Fundby Schou

Christian Fundby Schou

Head of Advanced Product Development

Tlf.: 61 97 24 50

csj@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING