Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Brandsynsregler: Der skal styr på drift, kontrol og vedligehold

Udgivet: 21. marts 2022

Med BR18 kom der meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed. Men det er først nu – med indførelsen af nye brandsynsregler – at myndighederne kontrollerer, om man opfylder kontrol- og dokumentationskravene i BR18.

Gem artikel Artikel gemt
BrandslukningsudstyrNu skal der styr på kontrol af bl.a. brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg. Foto: Claus Thorsted/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix.

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som får stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper. Det gælder bl.a. hospitaler, plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvis bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn nemlig fremover foretages på en ny måde – enten efter en DV-plan (drift- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller efter beskrivelserne i kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

- Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men det er først nu, at der ikke længere er nogen vej udenom, fordi bygningsejere ganske enkelt kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet går brandsyn, siger Brian Mailund, funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling, og tilføjer:

- Desuden skal man være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri.

Mange egenkontroller

Mange af de nye kontroller skal udføres som egenkontrol. Bl.a. skal brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg kontrolleres, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer.

- Store dele af egenkontrollen kan udføres af den driftsansvarlige, men kontrol af anlæg og passiv brandsikring kræver mere teknisk indsigt. Derfor skal der både fagkompetencer og ekstra mandetimer til, og det koster selvfølgelig alt sammen, siger Brian Mailund og påpeger:

DBI Egenkontrol

DBI Egenkontrol er et driftsværktøj, der kan tilpasses næsten alle rutineprægede vedligeholdelses- eller serviceopgaver. Løsningen er digital og anvendes fra smartphone eller tablet ved hjælp af QR-koder. Dermed udføres eftersyn, rapportering og arkivering i én og samme arbejdsgang. Læs mere på: brandogsikring.dk/dbi-egenkontrol/

- For fremover er det altså ikke nok bare at sætte et flueben ud for de forskellige egenkontroller. Beredskabet tjekker nemlig, om kontrollerne rent faktisk er udført, og om dokumentationen er i orden.

Hvilke påbud og forbud der bliver udstedt, når beredskaberne går brandsyn, må vise sig i den kommende tid. Men ifølge Beredskab Fyn vil brandsynene også fremover være baseret på god dialog, respekt og et mål om at få de driftsansvarlige til at forstå vigtigheden af at opfylde kravene.

DKV-planer og påbud

Allerførst er der imidlertid mange, som måske er usikre på, hvordan de udarbejder en plan for den påkrævede drift, kontrol og vedligehold, hvad de helt nøjagtigt skal kontrollere for at undgå påbud, og hvordan en påkrævet DKV-plan skal udformes. Den usikkerhed er der dog råd for.

- DBI kan hjælpe med et brandtjek, hvor vi gennemgår DKV-plan og tjekker, om bygningen lever op til BR18, både i forhold til kontroller og den passive brandsikring, siger Brian Mailund og uddyber:

- Nogle af de værktøjer, der kan være en god hjælp til kontrol og dokumentation, er bl.a. DBI’s Digital Egenkontrol. Ønsker man i stedet en papirløsning, har vi også vores brandlog, der fungerer som en forenklet DKV-plan. Begge dele giver et godt overblik over de påkrævede kontroller og deres intervaller og indeholder mulighed for at dokumentere de udførte kontroller og vedligehold, siger han.

Brandtjek

DBI tilbyder Brandtjek, hvor hele bygningens brandsikkerhed og drift, kontrol og vedligehold kontrolleres efter de nye krav i BR18. Læs mere om DBI Brandtjek.

Er der først udstedt et påbud ved brandsyn, kan DBI også hjælpe med at følge påbuddet.

Brian Mailund

Brian Mailund

Funktionsleder

Tlf.: 24 43 43 30

bma@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING