Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Forbedring af brandsikkerheden på byggepladser

Udgivet: 15. september 2020

Med støtte fra Innobooster og i samarbejde med DBI har Consilium Building Safety udviklet en prototype på et digitalt værktøj, der kan forbedre brandsikkerheden på byggepladser. For somme tider går det galt i bygge- eller renoveringsfasen.

Gem artikel Artikel gemt
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Så snart en ny bygning står færdig, er der styr på brandsikkerheden. Der er krav til materialer, flugtveje, brandsektionering, brandtekniske installationer m.m., som skal overholdes, før bygningen må tages i brug. Men imens bygningen er under opførelse, er der kun meget begrænsede krav til brandsikkerheden – og derfor heller ikke meget fokus på den. Det samme gælder ved renoveringer. Brandene i Experimentarium i København og Notre Dame i Paris er begge eksempler på, hvor galt det kan gå under renoveringsarbejde.

- Der er ofte problemer med brandsikkerheden på en byggeplads, som fortjener opmærksomhed. F.eks. er der ikke noget fungerende ABA-anlæg, og ved renovering i tæt bebyggede områder er der stor risiko for hurtig brandspredning til omkringliggende bygninger, hvis der udbryder brand på byggepladsen, siger Klaus Dyhr, der er produktchef hos Consilium Building Safety.

Et værktøj, som alle kan bruge

Det problem havde Consilium Building Safety sat sig for at finde en løsning på, og derfor søgte man i samarbejde med DBI en InnoBooster med det formål at udvikle en metode til at afdække og minimere risikoen for brand på byggepladser.

- På byggepladser er der typisk en portvagt eller en anden form for vagttjeneste, der går runder for at forhindre tyveri, når der ikke arbejdes, men som ikke har noget brandmæssigt fokus. Idéen var at udvikle et værktøj, som vagten skal kunne bruge som en tjekliste i forhold til brandforhold – bare med simple ja- og nej-spørgsmål, som ikke kræver brandmæssig ekspertise at svare på. Når vagten har udfyldt tjeklisten, gives den videre til byggeledelsen, som har ansvaret for brandsikkerheden, fortæller Klaus Dyhr.

Dermed skulle risikoen for brand falde og således også minimere risikoen for forsinket byggeri, tabte værdier og forsikringssager.

Tag brandsikkerheden i hånden

Oprindeligt var planen at udvikle værktøjet som en slags skema, der skulle udfyldes på papir.

- Men ret hurtigt fandt vi ud af, at den platform, DBI har udviklet til Digital Egenkontrol, var meget velegnet til dette nye værktøj, siger Klaus Dyhr.

Digital Egenkontrol er oprindeligt et dokumentationsværktøj til bl.a. ABA- eller sprinkleranlæg, som kan tilpasses stort set alle tilbagevendende kontrol- og dokumentationsopgaver. Det kan tilgås fra tablet eller smartphone.

- Med den i hånden kan vagten få oplyst, hvad han skal se efter og registrere og fotodokumentere det, hvis noget ikke er, som det skal være. Der kan f.eks. være forkert oplag af materialer, kabler flyder op ad en transformer, eller der mangler tilstrækkelig afskærmning, hvor der udføres varmt arbejde, siger Klaus Dyhr og fortsætter:

- Vi kan sælge eller udleje udstyr som specialdetektorer til at håndtere risici. Men hvis værktøjet i sig selv medfører en højere sikkerhed, er vi også meget tilfredse med det.

Samarbejde gav bred og digital løsning

Værktøjet er udviklet som en prototype, og når den færdige løsning er klar, skal den indgå i den brede vifte af digitale løsninger, som DBI tilbyder – f.eks. Digital Egenkontrol og Digitale Beredskabsplaner. Desuden kan Consilium Building Safety tilbyde løsningen til sine egne kunder eller til vagtfirmaer, som dermed kan tilbyde den brandsikkerhedsdel i deres vagttjeneste.

- Vi har tidligere samarbejdet med DBI, og der er ikke noget at sætte en finger på. DBI’s bredde betød, at alle aspekter ved brandsikkerheden blev tænkt med ind i løsningen, og vi havde ikke været i stand til at digitalisere løsningen uden DBI. I stedet havde det været en noget mindre raffineret papirløsning med en potentielt mindre udbredelse, siger Klaus Dyhr og tilføjer:

- Målet var at udvikle et værktøj til at identificere brandrisici på byggepladser, der var praktisk anvendeligt og ikke krævede, at man var specialist i brandsikkerhed. Det er i den grad lykkedes.

InnoBooster-tillægsbevilling

Med InnoBooster investerer Innovationsfonden i udviklingsprojekter, der er drevet af små og mellemstore virksomheder. Da dette projekts værktøj også forventes at kunne bruges til andre forretningsområder med brandrisiko, vil DBI sammen med Consilium Building Safety bl.a. undersøge Covid-19-testcentre som et potentielt nyt anvendelsesområde. Innovationsfonden har derfor givet projektet en ekstraordinær tillægsbevilling og dermed forøget projektets budget.

Vil du vide mere om projektet, så kontakt innovationskonsulent Christian F. Schou på tlf.: 61 97 24 50 eller e-mail: csj@dbigroup.dk

Jesper Florin

Jesper Florin

Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Tlf.: 51 35 37 07

jfl@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING