Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Frihedsmuseet genopstår under jorden

Udgivet: 15. september 2020

Det gamle Frihedsmuseet brændte i 2013, men nu står der et nyt og moderne museum, som er designet til at passe på både gæster og genstande fem meter under jorden i tilfælde af brand.

Gem artikel Artikel gemt

“Gå under jorden i besættelsestidens Danmark og kom helt tæt på den danske modstandskamp”.

Sådan skriver Nationalmuseet om Frihedsmuseet på sin hjemmeside, og beskrivelsen skal tages helt bogstaveligt. Den diskrete, ellipseformede bygning i to etager, der står, hvor det gamle Frihedsmuseet brændte, dækker nemlig over yderligere to etager under jorden, hvoraf den nederste udgør udstillingen. Hvis man vil danne sig et indtryk af, hvor stort udstillingslokalet er under jorden, skal man bare kigge rundt omkring museumsbygningen, for det rektangulære betongærde, der afgrænser pladsen, har præcis samme længde og bredde på 51 x 17 meter.

- Det er en ramme for fortællingen, forklarer sagsarkitekt og projekteringsleder Jens Øblom fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet det nye Frihedsmuseet, hvor DBI har udarbejdet brandstrategien.

På den sikre side

Fortællingen starter, når gæsterne bevæger sig ind i bygningen og går under jorden iført en audioguide, som vækker fortidens stemmer til live og guider gennem udstillingen. Hvad angår brandstrategien, er indgangen til Frihedsmuseet en af de i alt fire flugtveje i bygningens stueplan, som rummer billetsalg, museumsbutik og garderobe. De to af flugtvejene betjener desuden de to trapper til førstesalens café og konferencerum, og en flugtvej betjener den brede trappe, der leder folk ned til udstillingsrummet og toiletterne på henholdsvis nederste og første niveau under jorden.

»Museet ville ikke have sprinkling, da vand kan gøre stor skade på genstandene. Til gengæld er der røgdetektorer overalt.«

Med en bredde på 150 cm for adgangsveje og mellem håndlisterne er trappeskaktens bredde godkendt til evakuering af 150 personer, mens en separat flugtvej i den modsatte ende af udstillingsrummet kan evakuere 80 personer via en trappe, der leder op til terræn. Således er udstillingen dimensioneret til maksimalt 230 personer i udstillingen svarende til en fri flugtvejsbredde på 1 cm pr. person.

- I forhold til den indretning, der er lavet for udstillingen, er det på den sikre side, for der vil maksimalt kunne være 100 gæster ad gangen i udstillingen, hvis publikum skal sikres en god oplevelse, siger Jens Øblom.

Ingen sprinkling

I udstillingen kan gæsterne bl.a. se den berømte frihedskæmper Citronens store nøglebundt med nøgler til alle hans skjulesteder og de tre henrettelsespæle fra Ryvangen, hvor medlemmer af Hvidstensgruppen blev henrettet. Genstandene er blandt de mange, som lykkeligvis blev reddet, da det gamle Frihedsmuseet brændte, men erfaringerne har alligevel ikke fået Nationalmuseet til at ty til sprinkleranlæg.

- Museet ville ikke have sprinkling, da vand kan gøre stor skade på genstandene. Til gengæld er der røgdetektorer overalt, siger Jens Øblom.

I tilfælde af røgudvikling alarmerer et ABA-anlæg Hovedstadens Beredskab, og et automatisk varslingsanlæg beder folk om at forlade bygningen. Samtidig sørger et automatisk branddørslukningsanlæg for, at branddørene mellem brandsektionerne lukkes, ligesom brandspjæld lukker for ventilationen, så røgen ikke spreder sig mellem brandsektionerne.

Når Hovedstadens Beredskab er ankommet og har fastslået, om der er tale om brand eller kun røgudvikling, kan røgudluftningen aktiveres og styres fra en brandcentral ved hovedindgangen. Desuden kan ovenlysvinduer på førstesalen åbnes for røgudluftning.

- Brandstrategien er udført i henhold til Bygningsreglement 2010 og følger de funktionsbaserede brandkrav, der er beskrevet i Eksempelsamlingen, opsummerer Jens Øblom.

Frihedsmuseet

Frihedsmuseets officielle navn er Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Det ligger i Churchillparken i København tæt på Amalienborg, Kastellet og Gefionspringvandet. Det oprindelige Frihedsmuseet blev opført i 1957, men brændte i 2013 pga. en påsat brand. Træbygningen kunne ikke reddes, men det kunne alle museumsgenstandene, og mange af dem kan ses i den nye udstilling, hvor man kan opleve den danske modstandskamp fortalt gennem fem historiske personer.

Det nye Frihedsmuseet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og har et areal på 1.600 m2, hvoraf størstedelen er under jorden. Museet skulle være åbnet 5. maj 2020 på 75 års-dagen for Danmarks befrielse, men åbnede først i juli pga. Corona-pandemien.

Brian V. Jensen

Brian V. Jensen

Markedschef Byggeri
Civilingeniør

Tlf.: 61 20 16 63

bvj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING