Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Brandkrav var ikke opfyldt i brandhærget p-hus

Udgivet: 15. marts 2020

Taget kollapsede efter 15 minutter, og der var intet sprinkleranlæg i parkeringshuset, der brændte ved Stavanger Lufthavn i januar. Efterfølgende er det kommet frem, at flere brandkrav ikke var opfyldt i p-huset.

Gem artikel Artikel gemt
Ifølge reglerne skulle konstruktionen kunne modstå brand i 60 minutter og ikke kun i 15.

I Danmark skal bygningskonstruktioner kunne modstå brand i 60 min. Det samme er tilfældet i Norge i parkeringshuse på mere end 4 etager. Sådan har det været siden 2010, hvor landets gældende bygningsreglement, Byggeteknisk forskrift (TEK10), trådte i kraft.

- I Norge har man samme brandklasse-system, som vi nu har fået i Danmark med BR18 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere. Brandklasse 2 stopper ved 4 etager i Norge, hvilket betyder, at der op til 4 etager – ifølge vejledning til TEK10 – kun er krav om, at konstruktionen skal kunne modstå brand i 15 min. Det var præcis, hvad taget og de bærende konstruktioner i p-huset i Stavanger holdt til, siger brandteknisk rådgiver fra DBI, Lars Erik Sorthe, og fortsætter:

- Problemet er bare, at parkeringshuset jo var 5 etager, som gør, at bygningen kommer op i brandklasse 3, hvor konstruktionen skal kunne modstå brand i 60 min. og ikke kun i 15. Og selv hvis kravet kun havde været 15 min., må bygningen ifølge TEK10 ikke kollapse ved brand – lige på nær en undtagelse i vejledning til TEK10 for ventilerede parkeringshuse, hvor det dog forudsættes, at der bl.a. er gode adgangsforhold for beredskabet, siger han.

Rent faktisk havde det projekterende firma, Sweco, nedjusteret brandmodstandsevnen til kun 10 min. i deres brandstrategi, bl.a. fordi anlægget var åbent og ventileret, men uden at vurdere beredskabets adgangsforhold i brandstrategien.

Manglende sprinkling

Lars Erik Sorthe peger desuden på flere andre forhold, som heller ikke var i orden i henhold til TEK10.

- I Danmark er der ikke krav om sprinkleranlæg, så længe et parkeringsanlæg ikke overskrider et samlet areal på 10.000 m2 fordelt på max 1000 eller 2000 m2 pr. etage alt efter anvendelseskategori. Siden 2010 forholder det sig anderledes i Norge, hvor der skal sprinkles, hvis der er mere end 1800 m2 pr. etage, siger Lars Erik Sorthe og tilføjer:

- I p-huset i Stavanger var hver etage ca. 18.500 m2 og åbent på alle etager. Det var ikke en afvigelse, som var med i brandstrategien fra Sweco, og derfor burde der have været sprinklet.

Modsat Danmark, hvor der først skal 3. partskontrol på i brandklasse 4, skal der ifølge det norske bygningsreglement også 3. partskontrol på alle brandtekniske design i brandklasse 2.

- Man kan dog godt stille spørgsmålstegn ved, om der har været 3. partskontrol på i dette tilfælde, da der jo er flere påfaldende fejl, som man må formode var blevet opdaget ved en 3. partskontrol, siger Lars Erik Sorthe.

Brian V. Jensen

Brian V. Jensen

Afdelingsleder - Brandteknisk rådgivning
Civilingeniør

Tlf.: 61 20 16 63

bvj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING