Fagleder for automatiske brandalarmanlæg (ABA og AVA)

Faglederen (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person, og de personer der udfører installations- og montagearbejdet. Med sin tilstedeværelse på arbejdsstedet skal faglederen skal sikre, at det praktiske installations- og montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation. Det indbefatter også at sikre, at udførelsen er faglig korrekt. Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være samme person.

Print kursusforløb

Kursusforløb

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn