Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Fagleder for automatiske brandalarmanlæg (ABA og AVA)

Faglederen (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person, og de personer der udfører installations- og montagearbejdet. Med sin tilstedeværelse på arbejdsstedet skal faglederen skal sikre, at det praktiske installations- og montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation. Det indbefatter også at sikre, at udførelsen er faglig korrekt. Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være samme person.

Print kursusforløb

Kursusforløb

Lonni Nejlund

Kursuskoordinator for DBI kurser og Skræddersyede firmakurser
23 37 62 69
len@brandogsikring.dk

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV