Tilbage

Brand - Forberedelseskursus, Tætning af installationsgennemføringer

Kursus kode: AMU240

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser. Det betyder: Deltageren har kendskab til forskellige former for brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner samt gældende funktionskrav i Bygningsreglementet. Deltageren opfylder Bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Alle håndværkere og teknikere, der gennembryder brandadskillende vægge, lofter og gulve for at føre ledninger, rør og lignende videre. Det kan f.eks. være vvs-el- og edb-installatører.

Kursusindhold

Kurset eller tilsvarende kompetencer indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf. DBI-retningslinje 001 Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

1 dag - Forberedelseskursus, Tætning af installationsgennemføringer (49660).

Forudsætning

Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Aarhus, DBI
Runetoften 16
8210 Aarhus V

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
14. marts 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
20. juni 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
29. august 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
28. november 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld

Hvidovre, DBI
3. marts 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
7. marts 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
28. marts 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
12. april 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
9. juni 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
13. juni 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
25. august 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
29. august 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
24. oktober 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
1. december 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
5. december 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld

Aarhus, DBI
8. februar 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
26. april 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
5. september 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld
15. november 2022 08:00 - 15:24 Tilmeld

Brand - Forberedelseskursus, Tætning af installationsgennemføringer

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn