Beredskabsstyrelsen: Mindre risiko for brande i el- og hybridbiler

Udgivet: 12.11.21


En ny undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen viser, at risikoen for brande i el- og hybridbiler er mindre end for brande i konventionelle biler. Statistik fra Norge viser samme tendenser.

Beredskabsstyrelsen har netop afsluttet en undersøgelse af registrerede brande i el- og hybridbiler for perioden januar 2018 til og med september 2021. På den baggrund vurderer Beredskabsstyrelsen, at risikoen for brande i el- og hybridbiler er mindre end for brande i konventionelle biler.

Brande i el- og hybridbiler kan ganske vist i sjældne tilfælde være mere kritiske end traditionelle bilbrande, bl.a. fordi batteriet i elbiler kan udvikle varme og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Til gengæld er der relativt få brande i el- og hybridbiler sammenlignet med brande i konventionelle biler. Desuden når brandvæsenet oftest at begrænse branden, inden den udvikler sig kritisk, f.eks. ved brandspredning til bilens batteri.

Ifølge undersøgelsen var der i 2020 18 brande i el- eller hybridbiler. I halvdelen af tilfældene var der typisk tale om brandspredning fra et andet køretøj. I undersøgelsesperioden var der otte gange behov for en brandslukningscontainer til at dæmpe varmeudviklingen i bilens batteri.


Læs hele undersøgelsen

Statistik fra Norge

Ifølge statistik fra Norge blev der i perioden 2019 til maj 2021 registreret 2.334 brande i konventionelle biler, mens der i samme periode opstod 59 brande i elbiler. Dermed udgør elbilbrande 2,5% af det samlede antal bilbrande, hvilket er et forholdsvis lavt tal, eftersom 9% af alle norske biler er elbiler.

Tallene får det norske ‘Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’ til at konkludere, at der kun i meget begrænset omfang er grund til at bekymre sig om brand i elbiler.


Læs mere om den norske undersøgelse

Læs mere

Kontakt:

Michael Olesen

Brandundersøger
36 34 90 00
mio@brandogsikring.dk

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn