Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny analyse af Power-to-X: Danmark har potentiale, men der er bump på vejen

Udgivet: 1. december 2023

Mangel på bl.a. infrastruktur og fuldskalatests udfordrer danske Power-to-X-aktører. Uden en løsning kan regeringens 2030-mål om 70 % CO2-reduktion risikere at skride med mindst fem år.

Gem artikel Artikel gemt
Power-to-X analyse

Power-to-X kan være nøglen til at nå klimamål

Kommer der ikke styr på adgang til grøn strøm, infrastruktur og fuldskalatest, kan det blive svært for danske aktører at nå i mål med Power-to-X (PtX). Dermed er der risiko, for at regeringens 2030-mål om 70 % CO2-reduktion skrider med mindst fem år. Det fremgår af den nye erhvervsøkonomiske PtX-analyse, der er udarbejdet af de fire GTS-institutter; Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

PtX har potentialet til at udgøre et væsentligt element i at opfylde Danmarks klimamål ved en grøn omstilling af de dele af industri- og transportsektoren, der ikke kan elektrificeres. Teknologien gør det muligt at omdanne overskydende energi fra vindmøller og solcelleanlæg til grønne brændstoffer. Men i hvor høj grad er PtX udfordret på sit bidrag til den grønne omstilling? Det sætter den nye analyse ”Power-to-X - Et vækstområde møder udfordringer” tal på.

Teknologiske udfordringer

Langt hen ad vejen er værdikæden, der bl.a. består af leverandører af grøn strøm, producenter, udviklere, universiteter og GTS-institutter m.fl. - på plads. Det er et godt udgangspunkt for at gøre teknologien markedsklar. Alligevel peger analysen på, at det fortsat er svært at komme helt i mål med de mange annoncerede projekter. Først og fremmest er teknologierne ikke helt modne ift. drift af store fuldskala-PtX-produktionsanlæg. De adspurgte PtX-virksomheder peger især på tre udfordringer:

  • Skalering af PtX-produktion (66%)
  • Udvikling af højeffektive industrielle processer til elektrolyse til fremstilling af brint (59%) samt katalyse til fremstilling af grønne brændstoffer og produkter (55%)
  • Integration af PtX i det samlede energisystem (56 %)


PtX-virksomhederne ser også udfordringer, når det gælder adgang til grøn strøm og udbygning af en energiinfrastruktur til PtX.

”Behovet for udbygning af infrastrukturen er ikke kun fysisk, men også digital”, fastslår Martin Møller, Chief Scientific Officer, Alexandra Instituttet. ”Data vil skulle være tilgængelig - ofte i real-tid på tværs af sektorer og værdikæder for at sikre et velbalanceret energisystem, der er en forudsætning for en opskalering af PtX i praksis”.

Samlet set skaber det en usikkerhed om, hvornår PtX kan udvikle sig til en kommerciel bæredygtig forretning. Ifølge analysen peger 60 % af PtX-virksomhederne desuden på, at deres forretningsmodel er ufærdig, hvilket også kan spænde ben for villigheden til at investere i PtX.

Behov for fuldskalafaciliteter til test og demonstration

8 ud af 10 af de adspurgte virksomheder efterlyser et markant behov for bedre adgang til test- og demonstrationsanlæg i fuld skala, som de kalder af vital betydning, for at de kan blive markedsklar.

”Når vi samtidig ved, at det ikke kun er i Danmark, vi har fået øjnene op for PtX, er det nødvendigt, at vi lukker hullet i innovationskæden. I Tyskland og Holland er de i fuld gang med at opbygge storskalafaciliteter og investere i den nødvendige infrastruktur. Det giver de lande et stort forspring i at komme først med markedsklare PtX-løsninger,” siger Jens Roested, Chief Operating Officer i FORCE Technology.

I Tyskland er planen at investere 20 mio. euro bl.a. i en næsten 10.000 km brintinfrastruktur, mens de i Holland planlægger at investere 9 mio. euro på lignende vis.

”I Danmark er der også behov for, at vi på samme måde investerer betydeligt i storskala-faciliteter, så danske virksomheder får samme mulighed for at komme på markedet med brugbare PtX-løsninger, så det danske potentiale kan blive forløst. Men for at det for alvor skal blive til de store erhvervseventyr, som flere eksperter har spået muligt for PtX, så skal vi tage alle analysens resultater alvorligt og bakke op om at få dem løst. Det vil ikke kun være til gavn for klimaet, men også skabe dansk eksport og arbejdspladser,” siger Carsten Damgaard, Forskningsdirektør i DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.


Om analysen

Analysen ”Power-to-X - Et vækstområde møder udfordringer” er lavet i et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Analysen er gennemført blandt virksomheder med interesse og aktiviteter inden for PtX. I alt er der identificeret 326 mulige PtX-aktører i 2023. 111 af disse aktører har udfyldt spørgeskemaet.

Læs analysen her.

Analysen er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Der er tale om en opfølgning på en analyse af værdikæden inden for PtX, som blev gennemført i 2022.

Carsten Damgaard

Carsten Damgaard

Forskningsdirektør

Tlf.: 51 64 79 35

cad@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING