Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Kommentar: Hvis man vil tage brandsikkerhed på plejehjem alvorligt, skal pungen op af lommen

Udgivet: 14. august 2023

Brandsikkerheden på vores plejehjem kan mange steder blive bedre. Men det vil både kræve ny lovgivning og midler til området.

Gem artikel Artikel gemt
Brandsikkerheden på vores plejehjem kan mange steder blive bedre.

Kommentar af Ib Bertelsen, direktør i DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Denne kommentar blev bragt i Berlingske Tidende lørdag den 12.08.23

I 2018 omkom tre plejehjemsbeboere inde på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro ved en tragisk brand. Sidste år omkom 6 personer som følge af brand et plejehjem – alle 6 på grund af uforsigtighed ved rygning.

Bjarne Laustsen henviser i sin kommentar ”Brandsikkerheden skal være i orden på plejehjemmene” til de 15 forslag, en ekspertgruppe nedsat af regeringen kom med i rapporten Forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner og noterer sig især to forslag om at opstille mobile alarmerings- og sprinkleranlæg som ”billigt og effektivt”.

Jeg sad i ekspertgruppen, som havde fået det opdrag, at der ikke blev knyttet økonomi til implementering af forslagene og i øvrigt, at forslagene heller ikke måtte forudsætte lovændringer. Men der skal altså både penge og ny lovgivning på bordet, hvis man vil opnå mærkbare forandringer. Det er simpelthen ikke muligt at lave gratis brandsikring.

Hvis man virkelig ønsker at gøre noget godt for brandsikkerheden på plejehjem, vil det være oplagt at kigge på kravene til de bygninger, der fungerer som plejehjem.

Hvor utroligt det end lyder, så findes der i dag 50 plejehjem i Danmark, der – fuldt lovligt – ikke har et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), som udover at advare personale og beboere også sender en alarm direkte til brandvæsenet. Sådan er det, fordi bygninger kun skal leve op til de krav, der var gældende, dengang de blev opført, og mange danske plejehjem stammer fra en tid, hvor bygningsreglementerne slet ikke havde nutidens fokus på brandsikkerhed.

Det ville være et godt sted for politikerne at starte: Lav en lov, der kræver, at alle danske plejehjem skal have automatisk alarmering til brandvæsenet (ABA-anlæg) i tilfælde af brand. Loven ville gå godt i spænd med et af ekspertgruppens andre forslag, nemlig at også de eksisterende anlæg skal have opdaterede detektorer, der sikrer, at en brand bliver hurtigt opdaget.

Derudover bør Bjarne Laustsen og de øvrige lovgivere overveje at indføre lovkrav om automatiske dørlukkere, der udløses, hvis brandalarmen går. Dørlukkere hindrer effektivt en brand i at sprede sig.

De mobile sprinkleranlæg, som Bjarne Laustsen foreslår installeret på rygernes værelser, kan sagtens være effektive. Men ærligt talt, så er der tale om en lappeløsning, der kan give mening i borgernes egne boliger, men ikke på plejehjem. Den eneste fornuftige tilgang her er over en årrække at få installeret sprinkleranlæg på alle plejehjem. Det er naturligvis ikke gratis, men igen: Hvis man vil tage brandsikkerhed på plejehjem alvorligt, skal pungen op af lommen.

Denne kommentar blev bragt i Berlingske Tidende lørdag den 12.08.23

Ib Bertelsen

Ib Bertelsen

Direktør

Tlf.: 20 10 90 44

ibe@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING