Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI er del af nyt samarbejde om forsvarsteknologisk udvikling

Udgivet: 8. marts 2023

Fem GTS-institutter, herunder DBI, og alle otte danske universiteter har i fællesskab dannet NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center, der skal styrke samarbejdet med industrien og forsvaret. Målet er at bidrage til Danmarks forsvar og sikkerhed.

Gem artikel Artikel gemt

Med krigen i Ukraine ændrede den sikkerhedspolitiske situation sig i Europa. I Danmark så man hurtigt skriften på væggen og indgik et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik med store investeringer i Forsvaret.

Den retning får også betydning for landets universiteter og GTS-institutter. For fremtidens forsvar handler om alt fra avanceret teknologi til lavpraktisk infrastruktur. Udviklingen af hele spektret skal understøttes med forsvarsteknologisk forskning, uddannelse, efteruddannelse, tests, kvalificering og certificering på allerhøjeste internationale niveau.

Med etableringen af NFC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center skabes grundlaget for denne understøttelse – ved en koordineret og direkte adgang for relevante myndigheder og virksomheder til de førende danske forsknings- og udviklingsmiljøer.

- Vi ønsker at stille vores viden og kompetencer til rådighed for, at vi kan forsvare vores samfund og de værdier, det bygger på. Vi er allerede i dag langt, bl.a. med forskning, som måske i første omgang er tænkt ind i en civil sammenhæng, men som også kan anvendes i et forsvar mod nutidens hybride krigsførelse med sabotage, påvirkningskampagner, cyberangreb, egentlige militære operationer og så videre, siger dekan Mogens Rysholt Poulsen fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

- Det er første gang, den danske forsknings- og udviklingssektor har indgået et samarbejde med så klar en organisering og fordeling af roller i tæt dialog med industrien og Forsvaret. Med NFC kan vi sætte et højere tempo i udviklingen af den nødvendige forsvarsteknologi og sikre en aktiv udnyttelse af Danmarks særlige styrkepositioner, siger formand for styregruppen i NFC, prorektor Rasmus Larsen fra DTU.

DBI arbejder med flere af områderne

De særlige styrkepositioner tæller bl.a. cybersikkerhed, rum- og kvanteteknologi, grønne brændstoffer, avancerede droner, elektroniske systemer, informationsteknologi, påvirkningskampagner, robotteknologi og satellit-baserede systemer. Det er flere af de områder, som DBI arbejder med.

- Vi lever i en omskiftelig verden med geopolitiske kriser og naturkatastrofer, som påvirker stabiliteten og vores forsyningskæder. Det stiller større krav til udvikling af eksisterende og nye teknologier, der kan øge robustheden både i forhold til dansk erhvervsliv og forsvaret af Danmark. DBI er gået med i NFC, for at vi sammen kan arbejde målrettet på projekter, der styrker disse områder, siger Jesper Florin, leder af DBI Sikring.

Læs mere om NTC – Nationalt Forsvarsteknologisk Center

Jesper Florin

Jesper Florin

Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Tlf.: 51 35 37 07

jfl@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING