Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI ensretter standard for brandtest af trælameller

Udgivet: 28. september 2023

Teststandarden for vægge med trælameller har været mangelfuld, og det har gjort lamellerne umulige at klassificere. Årelangt arbejde fra DBI gør nu teststandarden mere retvisende og klassifikation mulig.

Gem artikel Artikel gemt
Trælameller testes ved SBI-test (Single Burning Item).Trælameller testes ved SBI-test (Single Burning Item).

Når en vægbeklædning som f.eks. trælameller skal brandtestes, foregår det ved, at man sætter to vægge med beklædningen op i en hjørneopstilling og herefter lader en gasbrænder brænde 20 minutter i hjørnet. Testen simulerer ild i en papirkurv i hjørnet og bruges til at klassificere byggematerialet, alt efter hvor meget og hvor hurtigt branden spreder sig, samt hvor meget røg og hvor mange brændende dråber, branden udvikler.

Testen med navnet SBI (Single Burning Item) er en europæisk standard og er integreret i hele EN-norm-systemet. Men civilingeniør i DBI’s brandtestafdeling Martin Pauner har gjort opmærksom på en svaghed i standarden, som betyder, at producenter af f.eks. trælameller har mulighed for at få deres produkt godkendt til en bedre brandklasse, end vægbeklædningen egentlig hører til i.

SBI-testen tager udgangspunkt i, at hjørnet er det værste sted, en brand kan opstå, da den vil påvirke to flader i stedet for kun en flade midt på væggen. Dette er dog ikke nødvendigvis sandt for produkter som trælameller, der ikke udgør en flade i ét plan.

Klassifikation løftes til urealistisk niveau

- Forestil dig, at træproducenten i monteringsvejledningen angiver, at trælamellerne skal sættes op i f.eks. 30 centimeters afstand til hjørnet af væggen. Så vil der gå rigtigt lang tid, før varmen fra gasbrænderen i SBI-testen får fat i lamellerne, men det giver et misvisende billede, for en rigtig brand kan jo opstå alle steder langs lamelvæggen – ikke kun i hjørnet, forklarer Martin Pauner.

Teststandarden EN 13823 er en såkaldt end use-test, hvor den endelige opbygning og montering har stor betydning for testresultatet. Det misvisende billede opstår således, fordi nogle produkter har monteringsvejledninger, hvor anvisningen for hjørnet synes skræddersyet til en minimal påvirkning fra gasbrænderen i SBI-testen.

- Disse skræddersyede hjørnegeometrier er med til at løfte klassifikationen af produktet til et urealistisk højt niveau, og derfor er DBI gået aktivt ind i sagen, siger Martin Pauner.

Denne opstilling opfylder DBI’s krav til, hvordan lodrette lameller på ubrandbart underlag skal monteres i en SBI-test. Bl.a. er det afgørende, at de to inderste trælameller støder op til hinanden i hjørnet.

Position paper giver vejledning

Martin Pauner har sammen med internationale samarbejdspartnere arbejdet på et ’position paper’, der giver vejledning, hvor teststandarden EN 13823 er tavs. Paperet tager stilling til, hvordan lineære produkter som f.eks. trælameller skal monteres, så SBI-testen giver et retvisende resultat. DBI har tidligere vist, at der er mindst 9 forskellige måder at montere lodrette lameller i et hjørne, og paperet anviser, hvordan lamellerne skal monteres, hvis testen skal munde ud i en klassifikation af produktet.

Det er DBI´s holdning, at en SBI-test af trælameller, hvor anvisningerne i den nye position paper ikke følges, giver et misvisende resultat af trælamellernes brandtekniske egenskaber.

- Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en vægbeklædning efter en SBI-test ender med en klassifikation, som er bedre end den, produktet med anvisningerne i position paperet ville have fået. Det er vigtigt, at vi kan stole på resultaterne af den slags test, siger Martin Pauner.

- Nu har vi så en metode til at brandteste trælameller i fuldtræ i hjørner, både de ’3-sidede’, der er monteret direkte på bagvæggen, og de ’4-sidede’, der sidder ud fra væggen på en support. Og i øvrigt også både for lameller, der er opsat lodret og vandret, siger Martin Pauner.

Mange tests

Bag metoden ligger en række tests i DBI’s testfaciliteter. Martin Pauner husker især en test på et brandimprægneret pladeprodukt, der med den opdaterede testmetode fejlede så eftertrykkeligt, at pladen reelt var at sammenligne med ubehandlet træ.

- Sådan noget er jo absolut interessant for de større træproducenter, som gerne vil have CE-mærket et produkt og få det deklareret til at opfylde en B-s1, d0-klassifikation. Og for den sags skyld også for brandrådgivere, som gerne vil teste en specifik anvendelse af et produkt, for at kunne få løsningen godkendt, siger Martin Pauner.

Fortolkning af BR18

Det nye position paper hjælper også i forhold til en upræcis formulering i BR18 om, at produktet skal testes i end-use. DBI fortolker formuleringen på den måde, at produktet skal være dokumenteret til dets end-use, og det kan nu ske via det nye position paper. Endelig tager position paperet også hensyn til, hvordan standarden skal tage højde for test af overflader, der ikke er plane som f.eks. lameller med et indfræset mønster.

Martin Pauner

Martin Pauner

Civilingeniør

Tlf.: 51 57 23 31

mpa@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING