Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Systemintegrationstest af sammenkoblede anlæg

Udgivet: 15. december 2021

At de brandtekniske installationer i en bygning fungerer hver især, betyder ikke nødvendigvis, at sammenkoblingen mellem anlæggene fungerer. Præciseringer i BR18 skal nu sikre, at der udføres effektive systemintegrationstests af samspillet mellem anlæggene.

Gem artikel Artikel gemt

Det hele starter som regel ved ABA-anlægget som det styrende anlæg. Når det aktiveres pga. røg eller varme, går der ofte ikke kun en alarm til beredskabet, men også et signal til de øvrige brandtekniske installationer i bygningen eller andre tekniske anlæg med brandmæssig funktion – f.eks. til ventilationsanlæg, sprinkleranlæg, varslingsanlæg, branddøre, røggardiner eller andet – som dermed ligeledes aktiveres. Hvis integrationen mellem anlæggene vel at mærke virker.

For mens de brandtekniske installationer gennemgår årlige inspektioner for at sikre, at funktionsdygtigheden fortsat er intakt, har der ikke været samme systematik, når det gjaldt sammenkoblingen mellem anlæggene. DBI’s Retningslinje 006 anviser ganske vist, hvordan de forskellige anlæg skal sammenkobles, men hidtil har der reelt ikke været nogen systematisk gennemgang af, om integrationen mellem anlæggene vitterligt fungerede, hvis der var brug for det.

Præciseringer i BR18

Med præciseringer i BR18 er der dog ikke så meget mere at tage fejl af. I reglementet står der bl.a. nu: ”Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion”. Det samme skal ske før ibrugtagning af en ny bygning og derefter årligt – udført af et akkrediteret inspektionsorgan.

- Før vidste interessenterne ikke, hvordan de skulle fortolke ordene i bygningsreglementet, og hvad de helt præcis skulle gøre i forhold til integrationen. Anlæggene projekteres og installeres ofte af forskellige leverandører, og på den måde kunne noget nemt falde mellem to stole, siger Peter Buch Christensen, funktionsrådgiver hos DBI, og fortsætter:

- Men nu er det blevet tydeligere, hvordan integrationen mellem anlæggene skal være, og hvem der har ansvaret for, at det fungerer.

Ansvaret er klart

Ifølge BR18 fremgår det nemlig nu klart, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så sikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Samtidig står det tydeligt formuleret, at det er anlægs- og bygningsejeren – eller en af vedkommende udpeget driftsansvarlig person – der har det overordnede ansvar for, at dette finder sted. Det gælder både i forhold til afprøvning og kontrol af anlæggene og afprøvning og kontrol af integrationen mellem anlæggene.

- Det er væsentligt, at der nu er kommet lovmæssigt fokus på dette, for vi ser både en stigning i antallet af anlæg og antallet af integrationer mellem anlæggene. Integrationerne er komplekse, så det er vigtigt, at de bliver testet, at der er klare regler på området, og at ingen er i tvivl om, hvem der har ansvaret, siger Peter Buch Christensen.

Krav om systemintegrationstest omfatter kun byggeri, der er opført efter BR18, eller eksisterende byggeri, hvor der stilles krav om dette i byggetilladelsen eller i den brandtekniske dokumentation.

DBI Retningslinje 006 om sammenkoblede anlæg

DBI’s Retningslinje 006 angiver nu både krav til sammenkoblede anlæg og systemintegrationstest, hvilken dokumentation der skal ligge til grund for et sammenhængende system, og hvem der har hvilket ansvar. Af retningslinjen fremgår bl.a. følgende:

  • Brandrådgiveren beskriver i brandstrategien og/eller funktionsbeskrivelsen, hvilke tekniske anlæg der skal virke sammen, og præsenterer dette i en funktionsmatrix.
  • Installatøren af det styrende anlæg udarbejder en styringsmatrix i projekteringsfasen, hvor de tekniske sammenkoblinger defineres.
  • Brandrådgiveren udarbejder en testplan for det faktiske byggeri for at skabe sammenhæng mellem brandrådgiverens funktionsplan og systemintegrationstesten (testplanen kan også udarbejdes af en anden kvalificeret person, men bør kontrolleres af brandrådgiveren, inden systemintegrationstesten udføres).
  • Der bør udarbejdes en løbende testplan af bygningens DKV-plan, så bygningsejeren kan sikre en løbende funktionsafprøvning og kontrol af det sammenkoblede system.

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING