Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

DBI udvikler digital håndbog for terrorsikring

Udgivet: 15. marts 2019

Over de kommende to år skal DBI udvikle en håndbog for fysisk terrorsikring. Den bliver digital og skal hjælpe virksomheder og institutioner, der potentielt er i risiko for terror, med at sikre sig selv.

Gem artikel Artikel gemt

Efter terrorangrebet i Oslo i 2011 udviklede man i Norge en manual, der skulle gøre det nemmere at terrorsikre bygninger. Den har sikringsansvarlige og byggebranchen set misundeligt efter lige siden, og nu kommer der en lignende løsning i Danmark. Det skal en af DBI’s nye resultatkontrakter sørge for.

- I dag udarbejder Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste vejledninger for terrorsikring til virksomheder, der er en del af den centrale infrastruktur – hvilket gælder ret få virksomheder. Håndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger i Danmark, som projektet hedder, skal give en løsning, der tager over der, hvor efterretningstjenesterne slipper, siger Jesper Florin, der som leder af sikringsafdelingen hos DBI er ansvarlig for projektet.

Overblik over trusler og løsninger

Projektet skal resultere i en digital løsning, der bl.a. skal indeholde elementer som trusselsvurdering, mitigeringstiltag, implementering og arkitektur.

- Løsningen skal f.eks. kunne anvendes af amerikanske virksomheder i Danmark med en stor tilstedeværelse i medierne. Eller virksomheder, der kan blive udsat for en trussel, hvis der er fejl i deres produkter, som kan medføre skader på mennesker – f.eks. virksomheder inden for fødevare- eller medicinalindustrien, siger Jesper Florin.

Alle virksomheder, der af den ene eller anden grund kan blive udsat for en terrortrussel, kan dermed drage nytte af løsningen. Er der f.eks. tale om et julemarked, skal arrangørerne ved hjælp af trusselvurderingen – og i samarbejde med en rådgiver, der er uddannet i brug af løsningen – kunne se, at der er risiko for et angreb med et køretøj. Samtidig skal de kunne vurdere, hvor stor risikoen er, og hvor stor konsekvensen ved et angreb vil være.

- Summen af risikoen og konsekvensen bliver oversat til mitigerende tiltag, f.eks. mobile hegn og pullerter, som mindsker sandsynligheden og konsekvensen ved et angreb, siger Jesper Florin.

Første skridt mod videncenter

Håndbogen skal desuden indeholde konkrete sikringstekniske tiltag, som den anbefaler på baggrund af trusselsvurderingen og det område eller den bygning, der skal sikres. Og fordi den er digital, kan den hurtigt redigeres i takt med, at der kommer ny viden og nye løsninger på området.

- Der vil både være certificerede løsninger, men også praktisk anvendelige løsninger. F.eks. er barrierer med indmuret stål ikke en certificeret løsning, men det virker, siger Jesper Florin.

Hensigten med projektet er i første omgang at styrke virksomheder og institutioners modstandskraft og evne til at sikre sig selv. Men der er større perspektiver i projektet.

- På sigt skal løsningen også kunne fungere i andre lande, og projektet skal ydermere være det første skridt i udviklingen af et videncenter for terrorsikring, siger Jesper Florin.

Håndbog for fysisk terrorsikring af byrum og bygninger i Danmark

Projektet skal skabe en digital løsning, der kan anvendes af virksomheder og institutioner til at vurdere deres risiko for et terrorangreb – og til at mitigere den risiko. Projektet løber fra 2019 til udgangen af 2020 og er støttet med resultatkontraktmidler fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Jesper Florin

Jesper Florin

Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Tlf.: 51 35 37 07

jfl@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING