Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Virksomhedsgodkendelse og personcertificering: El-termografering

Virksomhedsgodkendelse og personcertificering: El-termograferingEn virksomhedsgodkendelse og personcertificering er kundernes garanti for el-termografering af høj kvalitet med opdateret faglig viden, de er garanterede at det termiske udstyr lever op til minimumskrav, uvildighed og transparens samt overskuelig og grundig rapport, der kan anvendes til udbud.

Her finder du:

  • Information om hvilke krav, der stilles til din virksomhed for at komme på listen over DBI-virksomhedsgodkendte el-termografer i Danmark.
  • Information om hvilke krav, der stilles til dig for at blive personcertificeret el-termograf og komme på listen over certificerede el-termografer i Danmark
  • Den aktuelle liste over godkendte virksomheder og certificerede el-termografer.Krav til virksomhedsgodkendelse

For at blive godkendt, skal du indsende en ansøgning til DRO. Ansøgningen er beskrevet i Retningslinje 010-2. Husk at du skal have mindst én certificeret el-termograf efter Retningslinje 010-3 ansat i virksomheden.

Retningslinje 010-2
Retningslinje 010-2 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer der ønsker at el-termografere.

Krav til opretholdelse af virksomhedsgodkendelse

Ud over den årlige eksterne audit af jeres auditerende organ skal du for hvert kalenderår indsende dokumentation for virksomhedens erfaring og kompetence. De eksakte krav kan du læse under punkt 70 i Retningslinje 010-2. Der er bl.a. krav til et minimum af udførte el-termograferinger, kalibrering af udstyr og uvildighed.

Retningslinje 010-2
Retningslinje 010-2 
for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer der ønsker at el-termografere.

Krav til personcertificering

Virksomheder, der er godkendt til el-termografi af DBI, skal have mindst én el-termograf ansat.


Krav til uddannelse og kurser

For at blive DBI-certificeret som el-termograf, skal du have de krævede kompetencer.
De nærmere krav til din grunduddannelse og kurser kan du se i Retningslinje 010-3, punkt 2.


Retningslinje 010-3

Retningslinje 010-3 beskriver kravene for certificering af personer der udfører el-termografering.

Krav til at opretholdelse af personcertifikat

For at opretholde dit certifikat skal du hver 12. måned indsende dokumentation på din erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af timer, du skal have beskæftiget dig med anlægstypen, antal færdigmeldinger og evt. udført service.


Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din certificering i Retningslinje 002.

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Referencegruppens rolle

De respektive referencegrupper er faglig sparringspartnere for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegrupperne vil med deres brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i relevante normative dokumenter. De skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i ordningerne.

Referencegruppen for el-termografering skal, med sin brede fagtekniske sammensætning, tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 010-1 , Retningslinje 010-2 og Retningslinje 010-3 .


Se  Referencegruppens medlemmer her 

Rettelser og tolkninger

Se  både aktuelle og historiske rettelser og tolkninger til DBI retningslinje 010-1+2+3 her.

Ansøg om virksomhedsgodkendelse

Læs mere
Ansøg om virksomhedsgodkendelse

Ansøg om personcertificering

Læs mere
Ansøg om personcertificering
Læs eller download DBI's eltermograferingsbrochure her

Hvorfor vælge en DBI-certificeret el-termograf og DBI-godkendt virksomhed?


Lad jeres kunder vide, hvorfor de bør vælge en certificeret el-termograf.

Læs mere her

Se listerne over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Certificerede personer og godkendte virksomheder

Her finder du lister over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Se listerne her

Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING