DBI hovedkontor
DBI’s mission er at sikre liv og værdier gennem levering af brand- og sikringsydelser til danske og udenlandske virksomheder.


Brandtest
Der ligger mere end 100 års historie bag den funktion, som DBI har i det danske samfund i dag. 100 år, hvor DBI fra start var med til at præge udviklingen på brand- og senere også sikringsområdet. I alle årene har målet været det samme: at beskytte liv og værdier. Og i alle årene har midlet været det samme: en høj faglighed i alt, hvad DBI siger og gør. Dog har måden, hvorpå fagligheden kommer til udtryk, forandret sig markant.


Udsigt
DBI's øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv personer. Bestyrelsen består desuden af to medarbejdervalgte repræsentanter.

Testfaciliteter
DBI er organiseret i fem forretningsenheder.
Over ledelsen er der en bestyrelse på 9 personer, heraf 2 medarbejder repræsentanter.

DBI som arbejdsplads
Hos DBI går vi forrest med specialiseret viden og nyskabende ydelser inden for brand og sikring. Vi har det med at nørde igennem og sætter en ære i at være en fleksibel arbejdsplads med en åben og uformel tone og gode personaleforhold.

DBI tilbyder ydelser i form af rådgivning, test, inspektion, undersøgelse og efterforskning.
DBI hovedkontor
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn