Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI vil fjerne barrierer for den grønne omstilling

Udgivet: 11-03-20


Bæredygtighed og den grønne omstilling dominerer agendaen overalt – således også hos DBI, som ønsker at løfte sin del af det fælles klimaansvar.


Bæredygtighed rimer ikke just på brandsikkerhed. Men det kan det komme til, for DBI agter at stille sin store viden og erfaring til rådighed for at finde måder at anvende bæredygtige materialer i byggeriet på, som både er brandsikre og lever op til lovgivningen.


Det arbejde sættes der ekstra turbo på nu, hvor den næste resultatkontraktperiode står for døren, og Uddannelses- og Forskningsministeriet snart igen skal tildele Danmarks GTS-institutter midler til udvikling af nye teknologiske kompetencer. Resultatkontraktperioden løber fra 2021-2024, og denne gang er det ikke projekternes kommercielle potentiale, der er i fokus, men derimod, i hvilken grad projekterne bidrager til samfundets og virksomhedernes grønne omstilling.


- Brandsikkerhed skal ikke være en stopklods for klimavenligt byggeri. DBI ønsker derfor at udfordre måden, vi hidtil har tænkt brandsikkerhed på, så vi kan afhjælpe virksomhedernes udfordringer og understøtte den grønne omstilling, siger Jakob Holst, chef for forretningsinnovation og teknologi i DBI.


I løbet af foråret og over sommeren inviterer DBI derfor til dialog om DBI’s indsatsområder for udvikling af ny viden, som bidrager til den grønne dagsorden og til DBI’s kommende resultatkontrakt. Og dialogen med virksomheder og samfundsaktører er allerede skudt i gang. Bl.a. inviterede DBI den 26. februar en række aktører inden for byggeriet til et dialog- og brainstorming-arrangement om fremtidens bæredygtige byggeri.

Læs mere

Det sagde deltagerne

Lone Wiggers, partner og arkitekt

C.F. Møller Architects


“Det er et godt initiativ, og det er positivt, at DBI vil være en stemme i debatten og udviklingen mod mere bæredygtighed. En workshop løser ikke konkrete udfordringer, men den er et godt sted at starte. For den giver DBI en fornemmelse for, hvilke trends der er fremherskende inden for byggebranchen. Det hjælper dem med at komme med svar og viden på området, så de kan hjælpe med at løse de udfordringer, vi står overfor.”


Lars Køhler, energi- og klimarådgiver

Rådet for Grøn Omstilling


“Vi har savnet denne type arrangement. For der er et stort behov for at få byggeriets rammer – som brandområdet – ind i bæredygtigheds- og klimadagsordenen. Vi skal bruge gode rammer, der kan skabe en motorvej for den grønne omstilling, frem for at være en begrænsning. Med sådan et arrangement begynder man at undersøge, hvor problemerne er, og hvordan man løser dem. Samtidig sender det et vigtigt budskab om, at der vil være fokus på området i fremtiden.”


Cuno Mouritsen, teknisk chef

BM Byggeindustri


“Byggeriet har en stor CO2-udledning, og der skal gøres noget. Derfor er det interessant, at DBI inviterer byggeriets parter til en debat om fremtidens bæredygtige byggeri. For os er det en mulighed for at fortælle om de udfordringer, vi møder i forhold til at ændre byggeriet i en mere klimavenlig retning, og ved at lytte til os får DBI en fremtidsorienteret retning at arbejde efter. Desuden er DBI som GTS-institut i en position, hvor de bl.a. via forskning kan påvirke omverdenen, og derfor kan det komme hele branchen til gode, at de kender branchens udfordringer.”


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING