Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Svært at genbruge byggematerialer med brandkrav

Udgivet: 11-03-20


Genbrug af byggematerialer og cirkulært byggeri er vigtige elementer i fremtidens byggebranche. Men dels kan det være svært at udvinde materialerne, og dels stikker brandkrav en kæp i hjulet for anvendelsen af genbrugte materialer. Endnu da.


Alle brancher og sektorer ser i disse år på, hvordan man nedbringer forbruget af ressourcer og udledningen af CO2, og i byggesektoren har man længe forsøgt at reducere forbruget i driften af bygningerne. Efter at have effektiviseret på området i mange år er de lavt hængende frugter efterhånden høstet, og det er forholdsvis dyrt at forbedre driften yderligere.


- Energien i byggematerialerne udgør 50% af al den energi, som en bygning forbruger i sin levetid. Derfor er den indlejrede energi begyndt at komme i fokus, siger Simon Sköld, der er Research Consultant hos DBI og arkitekt MAA.


- Branchen fokuserer på at gøre en forskel her og nu, og her er materialerne interessante. Med den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet tyder alt på, at udviklingen går i den retning, siger han.


Nemt med nogle materialer, svært med andre

Der er et stort potentiale i at effektivisere byggebranchen, som også kaldes for 40%s-branchen. Øgenavnet skyldes, at byggeri står for 40% af det globale energiforbrug og godt 40% af det producerede affald. En enkel måde at nedbringe både energiforbrug og mængden af affald er at genbruge byggematerialer. Det kan kræve mindre energi at bruge gamle materialer frem for at producere nye, og de gamle materialer bliver heller ikke til affald. Helt så nemt er det bare ikke altid.


- Nogle produkter er nemme at genanvende. Beton kan anvendes som vejfyld og udgøre en andel af ny beton. Teglsten, der er brugt uden cement, er også ukomplicerede at genanvende. Men er der brugt cement eller lim, er det i praksis ikke muligt at genbruge materialerne, fordi det kræver for meget at bearbejde dem. Desuden er konstruktionstræ svært at genbruge, fordi det er vanskeligt at fastslå styrkeevnen på gammelt træ og billigere at købe nyt, siger Simon Sköld.


Ubrugelige branddøre

Problemet er, at der ikke findes nogen metode til at brandteste og klassificere genbrugsmaterialer. Det betyder, at de genbrugte materialer ikke kan anvendes, hvis der stilles krav til dem – f.eks. i forhold til styrkeevne eller brandegenskaber. For har man 100 branddøre fra et byggeri og tester én af dem, kan man ikke vide, om alle de øvrige døre har de samme brandtekniske egenskaber. De kan have været udsat for forskellig brug og behandling, der har påvirket deres egenskaber.


- Derfor er det ikke muligt at beskrive deres egenskaber, og dybest set ved man ikke, hvad man har med at gøre. Og så er de ubrugelige som branddøre. Mht. styrkeevnen ved genbrugt konstruktionstømmer findes der fra Storbritannien eksempler på, at man kan scanne og klassificere på den baggrund. Det er bare betydeligt sværere på brandområdet, hvor en test er destruktiv, siger Simon Sköld.


Dermed er man for nuværende nødt til at genanvende materialer, hvor der ikke stilles nogen brandkrav. For stilles der krav til et materiale, skal der nye produkter til.


Både udfordringer og potentiale

Det er imidlertid en udfordring, som også DBI arbejder på at finde løsninger for. F.eks. i et projekt om ældning af træfacader og deres egenskaber.


- I projektet ser vi bl.a. nærmere på, hvordan man sikrer retvisende prøver fra ældre materialer, så man kan tage repræsentative prøver af ældre materialer, siger Simon Sköld.


Håbet på længere sigt er at kunne brandteste prøverne i miniskala og på den baggrund forudsige, hvordan produktet vil klare en fuldskalatest. Dermed er man ude over at skulle foretage en destruktiv test af hele materialet.


- Man er også i de tidlige faser i udviklingen af en DS-standard for cirkulært byggeri. Desuden kan man forestille sig et separat klassifikationssystem for genbrugte materialer eller måske en ordning, hvor man ser på systemer frem for materialer og tillader, at en andel af det samlede system er brandbart eller af genbrugsmaterialer. Der er bestemt store udfordringer ved genbrug, men også et stort potentiale, siger Simon Sköld.


DBI vil i sine kommende resultatkontraktprojekter fokusere på bæredygtighed, herunder også på, hvordan byggematerialer kan genanvendes på en brandsikker måde, som lever op til lovgivningen.


Læs mere

Er vi gearet til genbrug?


I dag er udbredelsen af genbrug begrænset, men finder i nogen grad sted i mindre projekter, hvor materialekravene er forholdsvis beskedne. Men der findes projekter, som forsøger at inddrage genbrug mest muligt, ligesom der findes dedikerede producenter, der producerer materialer baseret på genbrug.


- I stort byggeri med brandkrav genbruger man meget lidt – f.eks. fordi man ikke vil acceptere døre, der ikke er ens, siger Simon Sköld.


Samtidig er der ingen proces eller infrastruktur for køb og salg af materialer, der skal genbruges eller indarbejdes i nye produkter, og langt det meste ender som affald. Desuden er det en udfordring, at vores hidtidige byggemetoder gør det svært at skille byggematerialer fra hinanden.


- Derfor er der i dag også et øget fokus på ‘design for disassembly’, hvor man bygger, så man kan skille det ad igen, og materialerne kan genbruges. Det er bl.a. derfor, at vi ser kalkmørtel, der gør det muligt at adskille bygningsmaterialer igen, komme tilbage i disse år. På den måde kan vi forhindre, at kommende generationer får det samme problem som os, siger Simon Sköld.


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING