Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Ny undersøgelse af dødsbrand: Plejehjem levede ikke op til brandsikkerhedskrav

Udgivet: 12-09-18


Plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland levede ikke op til brandsikkerhedskrav, da hjemmet brændte den 3. august, og tre beboere omkom. Det viser en ny undersøgelse, som DBI har foretaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der var ikke installeret sprinkleranlæg, spisekøkkenet var indrettet i flugtvejsgangen, og flugtvejsgangen var ikke opdelt med selvlukkende, røgtætte døre.

Det er nogle af konklusionerne i DBI’s nye rapport, som blev præsenteret af Transport-, Bygnings- og Boligminister, Ole Birk Olesen, på et samråd om brandsikkerhed på landets plejehjem den 11. september.

- Plejecentret lever ikke op til de brandkrav, der gælder i dag, og vi kan se, at der er en række forhold, som har betydet, at branden har udviklet sig så uheldigt, som den gjorde, siger Ole Birk Olesen.

Dispensationer fra brandkrav skal undersøges

Det er landets kommuner, der har det overordnede ansvar for, at brandkravene overholdes i kommunalt byggeri. Det gælder således også Plejecenter Farsøhthus. I forbindelse med en ombygning af plejehjemmet i 1997 gav Norddjurs Kommune imidlertid dispensation fra installering af sprinkleranlæg, selvom det også på daværende tidspunkt var et krav fra brandmyndighederne, fortæller ministeren. Ifølge DBI’s rapport blev dispensationen begrundet med, at der lå en brandstation i nærheden.

- Kommunen må gerne dispensere, hvis der er god grund til det. Min umiddelbare reaktion er dog, at det er underligt, at man giver dispensation, fordi der ligger en brandstation tæt på et plejehjem, siger Ole Birk Olesen.

Han vil derfor undersøge samtlige kommuners praksis med dispensationer fra gældende brandkrav for at finde ud af, om de har taget overhånd. Desuden agter han at udsende endnu et hyrdebrev til kommunerne, hvor han – ligesom det blev gjort i 2015 – opfordrer til, at brandsikkerheden gås efter i sømmene i kommunale bygninger.

Kommuner skal gennemgå brandsikkerhed

Der er nemlig forskel på brandsikkerheden på landets plejehjem, afhængigt af hvornår de er bygget. Ældre bebyggelse følger således ældre bygningsreglementer, og der er intet krav om at skulle opdatere brandsikkerheden, fordi der er kommet nyt og skærpet bygningsreglement.

Ældreordfører Astrid Krag (S), der havde trukket ministeren i samråd, er rystet over konklusionerne i DBI’s rapport.

- Det er stærkt bekymrende, at der flere steder bliver set stort på, hvad brandmyndighederne anbefaler, når vi ved, at der er tale om svækkede ældre, som ikke er i stand til at redde sig selv ud, hvis det brænder, siger Astrid Krag og fortsætter:

- Jeg bakker op om, at vi får et samlet overblik, men der skal handling til her og nu. Regeringen kunne f.eks. sikre, at kommuner sørger for, at ældre i risikozonen – f.eks. rygere – ikke flytter ind på plejehjem med dårlig brandsikkerhed. Det er jo ikke de enkelte ældre, der vælger at flytte på et plejehjem, hvor brandsikkerheden er lav, siger hun.
Læs mere

Krav om bedre alarmer og mere uddannelse

Røgalarmer i stedet for termodetektorer, ABA-anlæg og sprinkleranlæg, top-brandsikrede bygninger, trænet personale og et velorganiseret system omkring ældreplejen.

Læs mere
Plejehjem: Krav om bedre alarmer og mere uddannelse
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING