Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

BR18 og ny certificeringsordning for brandrådgivere

Den 1. januar 2018 forventes Bygningsreglement 2018 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere at træde i kraft. Dermed flyttes den tekniske byggesagsbehandling og statikken (beregning af bærende konstruktioner) fra de kommunale myndigheder til certificerede rådgivere, som til gengæld skal dokumentere og kvittere for, at løsningerne lever op til reglerne i det kommende BR18. Ændringerne får stor betydning for en lang række af byggebranchens aktører.

For når myndighederne forsvinder ud af ligningen, vil der blive stillet krav til brandrådgiverens kompetence- og certificeringsniveau afhængig af bygningens kompleksitet. For at bestemme kompleksiteten indeholder ordningen fire brandklasser og fire risikoklasser, og de afgør, hvilke løsninger der skal anvendes ved det enkelte byggeri.

Der er ingen specielle krav for brandklasse 1, men allerede fra brandklasse 2 kræves en uddannelse som bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller tilsvarende samt erfaring fra byggebranchen og et vist brandteknisk vidensniveau. Det er derfor vigtigt for alle byggebranchens aktører at indhente viden om den nye ordning, herunder hvilke nye kompetencekrav der stilles, og hvordan de nødvendige kompetencer til certificering kan opnås.

Tilmeld dig nyhedsmail

DBI har fulgt processen på nærmeste hold og bidraget med input og sparring. Vi står klar med rådgivning, en ny kompetencegivende uddannelse, vejledninger til BR18 m.m. Desuden agter vi fremover at udsende en nyhedsmail, når der er relevant nyt om den nye ordning.


Tilmeld dig nyhedsmailen her

Læs mere
BR18 og ny certificeringsordning for brandrådgivere

Kompetencekrav for brandklasse 1-4 og tredjepartskontrol

For at blive certificeret skal brandrådgiveren have kompetencer, der svarer til bygningens brandklasse.

Læs mere
Kompetencekrav for brandklasse 1-4 og tredjepartskontrol

Hurtigere byggetilladelse med ny certificeringsordning

Byggeprocessen skal optimeres, og det skal gå hurtigere at få byggetilladelse.
Den længe ventede ordning med certificerede brandrådgivere er lige på trapperne og får betydning for alle byggeriets aktører.

Læs mere
Få din byggetilladelse hurtigere med ny certificeringsordning

Kompetenceuddannelse for brandrådgivere for brandklasse 2

DBI tilbyder et kursusforløb, der udstyrer dig med de faglige kompetencer, der gør, at du kan blive certificeret brandrådgiver.

Læs mere
Prøv vores kompetenceuddannelse for brandrådgivere for brandklasse 2
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING