Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Kompetencekrav for brandklasse 1-4 og tredjepartskontrol

For at blive certificeret skal brandrådgiveren have kompetencer, der svarer til bygningens brandklasse.


  • Brandklasse 1: Ingen specielle krav.

  • Brandklasse 2: Skal kunne dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point (f.eks. en uddannelse som bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt inden for byggeri). Desuden et vist brandteknisk vidensniveau og to års erfaring med design og projektering fra byggebranchen inden for de seneste fem år.

  • Brandklasse 3 og 4: Skal kunne dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering (f.eks. en Master i brandsikkerhed). Desuden tre års erfaring med brandsikring af bygninger og brandteknisk dokumentation inden for de seneste seks år samt indsendelse af et projekt til bedømmelse.

  • Tredjepartskontrol (brandklasse 4): Skal kunne dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering (f.eks. en Master i brandsikkerhed). Desuden fire års erfaring med brandrådgivning inden for de seneste syv år samt indsendelse af et projekt til bedømmelse.


Læs mere om læringsmålene fra §18 i Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2018 (BR18).

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING