Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Stor forskel på branddøre og røgtætte døre

Udgivet: 9. marts 2022

Der er ikke nok fokus på forskellen mellem branddøre og de mere ukendte røgtætte døre. Mange anvender blot branddøre, men det er ikke sikkert, at de lever op til kravene om røgtæthed. Det kan forsinke og fordyre projekter eller gå ud over sikkerheden.

Gem artikel Artikel gemt
Branddøre og røgtætte døre

En branddør er ikke en røgtæt dør, og en røgtæt dør er ikke en branddør. For de to typer døre har forskellige egenskaber.

- Vi oplever, at der i byggebranchen og blandt folk, der arbejder med brand, er en opfattelse af, at en branddør er røgtæt. Men de to typer døre har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, siger Manuel de Nicolás Peiteado, der er Resistance to Fire Engineer i DBI’s brandtestafdeling.

- I mange tilfælde monterer man derfor en branddør og tror, den er i orden i forhold til røgtæthed. I virkeligheden har man dog opfyldt et helt andet krav end det, man skulle, og anvender et produkt, der ikke har de efterspurgte egenskaber, siger han.

Branddøre er ikke røgtætte

Forskellen er i og for sig åbenlys: En branddør forhindrer brandspredning, mens en røgtæt dør forhindrer spredning af røg. Men ingen af de to døre kan som udgangspunkt begge dele.

- Det er oplagt at tro, at en branddør, der forhindrer en brand i at sprede sig, også forhindrer røgspredning. Men hvis en brand er et stykke væk fra en branddør, er den ikke røgtæt og giver ingen sikkerhed for, at rum bag døren ikke bliver røgfyldte, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

»I mange tilfælde monterer man en branddør og tror, den er i orden i forhold til røgtæthed.«
Manuel de Nicolás Peiteado, Resistance to Fire Engineer, DBI

Den manglende tæthed skyldes, at branddøres spalter eller fuger er fyldt med materiale, der skummer op og udfylder eventuelle hulrum ved varmepåvirkning. De materialer kræver direkte brandpåvirkning, før de skummer op. Af samme årsag kan røg fra fjernere brande snildt komme igennem en branddør. En røgtæt dør er som regel tætnet med gummilister, der er langt mere effektive mod røg.

- Røgtætte døre anvendes typisk til at holde evakueringsarealer som gange fri for røg, så evakueringen i en bygning kan foregå sikkert, og derfor er de vigtige for bygningens sikkerhed, siger Manuel de Nicolás Peiteado og tilføjer:

- Der findes også døre, der både er branddøre og røgtætte. I Tyskland skal branddøre f.eks. kunne begge dele. Men sådan et krav har vi ikke i Danmark.

Kan være dyrt og farligt

Årsagen til den udbredte – og nu og da fejlagtige – brug af branddøre frem for røgtætte døre er ganske enkelt manglende kendskab.

- Folk kender ikke nok til de røgtætte døre og ved ikke, at de i nogle situationer er det rette valg. Det er primært de certificerede brandrådgivere, der skal være mere opmærksomme på, hvad der er vigtigt at beskytte imod – brand eller røg. Som på mange andre områder er det vigtigt at specificere de rette egenskaber til en given dør, spørge leverandøren efter dokumentation for egenskaberne og sikre, at de rette døre efterfølgende faktisk bliver købt, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

Er man ikke tilstrækkeligt opmærksom, kan det være nødvendigt at udskifte de pågældende døre, og det giver dyre forsinkelser af projektet. Bliver fejlagtig anvendelse af branddøre ikke opdaget, kan resultatet i værste fald være evakueringsområder, der ikke er tilstrækkeligt sikrede mod røg.

- Man kan få foretaget en test af en røgtæt dør hos DBI for at skabe den rette dokumentation. Det er billigt sammenlignet med et byggeri, hvor man efterfølgende er nødt til at skifte dørene ud. På den måde kan det være dyrt at lade være, fastslår Manuel de Nicolás Peiteado.

Skærpede krav til røgtætte døre i BR18

Selvlukkende røgtætte døre er ikke en ny tilføjelse til bygningsreglementet. De har en menneskealder bag sig, men kravene til dem har forandret sig løbende.

- Oprindeligt var det klart defineret i en præskriptiv løsning, hvad der udgjorde en røgtæt dør, men der var ikke noget krav om test. Senere forsvandt definitionen på en røgtæt dør fra bygningsreglementet, selvom der stadig var krav om dem, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

De første krav til en røgtæt dør drejede sig om evnen til at holde kold røg ude. Med BR18 er kravene blevet skærpet, så de nu skal leve op til S200-kravet, der foreskriver røg med en temperatur på 200 grader.

- Det virker måske ikke som så meget, men det har stor indflydelse på dørens materialer. Ved 200 grader begynder de at bøje og krympe, plastik smelter, gummi bliver blødere, og lim slipper, så det skal man ikke kimse ad. Den røgtætte dør er et gammelt fænomen i bygningsreglementet, men kravene er nye, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

Forvirring i BR18

Manglende kendskab til røgtætte døre er én ting, men området er også dårligt beskrevet i BR18. Her er man øjensynligt selv i tvivl om, hvad kravene til røgtætte døre egentlig er.

- Det er uklart beskrevet. Bygningsreglementets vejledninger for præaccepterede løsninger omtaler, at der kun stilles krav om tæthed over for kold røg. Men læser man specifikationerne, beskriver de S200-kravet og varm røg, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

- Det er meget uheldigt og forvirrende, for med BR18 ved vi faktisk ikke, om en røgtæt dør skal være tæt for kold eller varm røg – eller om det er op til den certificerede brandrådgiver at afgøre. Her i DBI’s brandlaboratorium vurderer vi, at man i BR18 mener, at en røgtæt dør skal modstå varm røg og leve op til S200-kravet, og at der med omtalen af kold røg er tale om en fejl, der ikke er blevet rettet endnu, siger Manuel de Nicolás Peiteado.

Trine Dalsgaard Jensen

Trine Dalsgaard Jensen

Civilingeniør

Tlf.: 40 21 21 05

tdj@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING