Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Konference satte fokus på sikkerheden ved Power-to-X

Udgivet: 13. juni 2022

Der er utålmodighed blandt virksomhederne på Power-to-X-området. Men der er fortsat ubekendte faktorer og ingen lige vej til myndighedsgodkendelse. Løsningerne er dog på vej. Det er konklusionen efter en konference, der blev afholdt af bl.a. DBI i april måned.

Gem artikel Artikel gemt
VindmølleGrøn elektricitet kommer fra vindmøller eller solceller.

Hvordan får vi produktet på markedet? Hvordan skaber vi kontakt til de kommende kunder? Hvordan er økonomien, og er der en god business case? De spørgsmål fylder typisk hos de energiselskaber, der for tiden arbejder med Power-to-X, som – enkelt fortalt – er muligheden for at producere nye og grønnere brændstoffer ved hjælp af grøn el. Men der er også et andet og meget centralt spørgsmål, som lader til at blive overset i processen: For hvordan indretter man en tilstrækkelig sikkerhed i produktionen, oplaget og anvendelsen af de nye brændstoffer?

- Der er et stærkt og naturligt fokus på forretningen, og sikkerheden ryger lidt ned på dagsordenen. Der er en formodning om, at den opgave nok bliver klaret af ingeniørerne, men hele implementeringen af teknologien afhænger af, at den er sikker, siger Carsten Møller, der er forretningsudvikler hos DBI.

Den ultimative barriere

Derfor afholdt DBI i samarbejde med de tre andre GTS-institutter, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Teknologisk Institut, i foråret en konference for parter på Power-to-X-området.

- Sikkerheden er den ultimative barriere. Bliver udfordringen ikke løst, er det et stort problem for tempoet for den grønne omstilling. Derfor ønskede vi at starte en diskussion af, hvordan vi løser den i hele værdikæden fra produktion til transport og ikke mindst i anvendelsen, siger Mette Marie Vad Karsten, der er Lead Anthropologist hos DBI.

De nye brændsler som ammoniak, metanol og brint er ikke helt ukendte. De produceres allerede, og uheld er sjældne. Derfor kan man mene, at vi bare skal i gang uden at overtænke sikkerheden.

- Men vi har ikke set kemikalierne anvendt som brændstof i den skala, der barsles med, og vi har ikke set mennesker interagere med dem i det omfang, som teknologien kommer til at medføre. For selvom vi kender kemien, kan vi ikke bare forvente, at sikkerheden fungerer lige så godt, som den gør i dag, når de samme stoffer får mange nye egenskaber og funktioner, og vi ikke har nogen erfaring med at håndtere dem under de nye omstændigheder i stor skala, siger Mette Marie Vad Karsten.

Ingen lige vej til godkendelse

Den daglige brug og håndtering af de nye brændsler er én dimension i sikkerheden – produktionen er en anden.

- En del af idéen ved Power-to-X er, at man producerer brændstoffet tæt på, hvor det skal anvendes. Det vil decentralisere energiproduktionen og bringe det ud i kommuner, der ikke har erfaring med at sagsbehandle godkendelser til energiproduktion, og til beredskaber, der ikke har erfaring med at håndtere den risiko, det kan medføre, siger Carsten Møller.

Selvom sikkerheden ikke er helt afklaret endnu, er der blandt branchens parter en klar holdning til, at der skal ske noget nu. For alle vil meget gerne i gang.

- Lige nu er det virksomhederne, der driver udviklingen. Der er virksomheder, der allerede har forpligtet sig på området og sat gang i projekter, og så må godkendelserne komme bagefter. Det sætter myndighederne under et stort pres, for der er ingen lige vej til godkendelse endnu, siger Carsten Møller og fortsætter:

Power-to-X

Power-to-X defineres som processen, hvor grøn elektricitet – dvs. strøm fra vindmøller eller solceller – via elektrolyse omdannes til brint eller andre produkter baseret på brint (ammoniak og metanol). Disse produkter kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed, f.eks. i den maritime industri og den tunge vejtransport (busser og lastbiler).

Power-to-X er i rivende udvikling, og DBI bidrager ved at sikre brandsikkerheden på området. Det indebærer udvikling af metoder, brand- og evakueringsstrategier, testfaciliteter, simuleringsmodeller og træning. Til dette arbejde har DBI fået støtte i forbindelse med den igangværende resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løber til og med 2024.

- Vi har en vis erfaring inden for godkendelser, men er usikre på, hvad den nye teknologi betyder. F.eks. har vi erfaring inden for offshore-industrien, men her er anvendelsen af brændstofferne og lokaliteten anderledes. Man kan derfor sige, at vi har legoklodserne, men at de nu skal samles på en ny måde, siger han.

Cases, standarder og anvendelse

Meget ville være løst med gode, sikre og godkendte cases. Derfor er der også afsat mange penge til forsknings- og demonstrationsprojekter, og DBI er med i det arbejde.

- Samtidig er der nedsat en stærk koalition af parter, der skal arbejde med standarder på området – bl.a. DBI, der har stor erfaring med dette. Der findes standarder for det hele, men de er fragmenterede, og der er ikke overblik over, hvad der endnu mangler. Som på alle andre områder er de, der kommer først med standarderne, med til at præge området for fremtiden, siger Carsten Møller.

Energistyrelsen opretter i løbet af sommeren et særligt sekretariat og nedsætter en taskforce, der skal understøtte udviklingen på Power-to-X-området.

- Hvad sikkerheden angår, vil DBI sikre, at der er fokus på forbindelsen mellem teknologi og anvendelsen af brændstofferne i det daglige med særligt fokus på brugersiden. Men teknologien er ikke den eneste udfordring. Der skal f.eks. også tages højde for, hvordan man får lokalbefolkningens opbakning til Power-to-X-anlæg i deres nærområder, fordi den medfører en risiko, siger Mette Marie Vad Karsten.

Flere konferencer på vej

Den afholdte konference bliver ikke den eneste af sin slags. Den næste er allerede ved at blive planlagt og finder sted inden årets udgang.

- På den næste konference vil vi bl.a. se mere til udlandet. Mange lande er allerede langt, og eftersom udfordringerne er de samme i Danmark som i resten af verden, er der løsninger og inspiration at hente ved at se udenlands, siger Carsten Møller.

Mere info

Bliv opdateret på de seneste nyheder og projekter inden for Energi & Transport, og dyk ned i DBI’s løbende deling af resultater og viden HER

Ønsker du en dialog om projekter, problematikker, idéer eller andet, så kontakt forretningsudvikler Carsten Møller på tlf.: 24 65 01 88 eller e-mail: cam@dbigroup.dk.

Carsten Møller

Carsten Møller

Business Developer

Tlf.: 24 65 01 88

cam@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING