Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Værdiredningsplaner sikrer den danske kulturskat

Udgivet: 15. april 2019

Det er endnu uvist, hvor mange kulturskatte der gik til i branden i Notre Dame. Sikkert er dog, at det er et tab for en nation, når det sker. Derfor er der også krav om, at en række museer herhjemme har værdiredningsplaner, så beredskabet ved, hvilke skatte der skal reddes ud først ved en brand.

Gem artikel Artikel gemt
15. april 2019 blev Notre Dame i Paris hærget af en brand, som ødelagde kirkens tag.15. april 2019 blev Notre Dame i Paris hærget af en brand, som ødelagde kirkens tag.

Den 15. april 2019 blev Notre Dame i Paris hærget af en brand, som ødelagde kirkens tag, der styrtede ned i kirken. Store dele af den franske kulturarv var dermed i risiko for at forsvinde for bestandigt. Men det lykkedes heldigvis at redde mange af de kulturelle genstande, som kirken indeholdt, inden flammer og slukningsvand ødelagde dem. En mere eller mindre improviseret redningsindsats betød bl.a., at den tornekrans, som Jesus angiveligt bar under korsfæstelsen, blev reddet ud af kirken. En del statuer og kunstværker var allerede fjernet som forberedelse til en renovering af kirken, og mange genstande blev reddet af en menneskekæde af brandmænd og ansatte i kirken. En mængde andre genstande er der dog endnu ikke redegjort for.

Sikrer solvognen

Denne gang skete det i Paris, men risikoen for at miste kulturskatte til flammerne er ikke begrænset til sydligere himmelstrøg. Faktisk udbrød der i 1968 brand i spiret på Roskilde Domkirke, som også var ved at blive renoveret. Kirkens indre blev reddet, men spiret fra ca. 1420 gik tabt. Christiansborg Slotskirke brændte i 1992, og i 2013 gik Frihedsmuseet op i flammer. Det er svært at brandsikre enkeltgenstande, men man kan forsøge at redde dem, som man gjorde i Notre Dame. Netop for at sikre det har Kulturministeriets Sikringsudvalg udviklet en vejledning for værdiredningsplaner.

»En værdiredningsplan er en plan for, hvilke genstande beredskabet skal forsøge at redde og i hvilken rækkefølge.«

- En værdiredningsplan er en plan for, hvilke genstande på f.eks. et museum beredskabet skal forsøge at redde og i hvilken rækkefølge, så de genstande, der er af størst værdi, bliver reddet først. Som brandmænd har vi ikke altid en idé om, hvad der er noget værd på et kunstmuseum eller på Nationalmuseet. Og hvis der ikke findes en værdiredningsplan, kan man jo i værste fald risikere at redde nogle pilespidser, mens solvognen bliver ladt tilbage, siger Marcello Francati, der er forebyggelseschef hos Hovedstadens Beredskab og medlem af Kulturministeriets Sikringsudvalg.

Hensigten er, at museer og andre institutioner med kulturhistoriske genstande altid har en opdateret plan efter Kulturministeriets Sikringsudvalgs skabelon. Med planen i hånden kan beredskabet ved en indsats få de rigtige ting ud.

- Men det nytter ikke noget at få et kunstværk reddet ud i regnvejret. Derfor skal planen også indeholde trin for, hvem der overtager det, når beredskabet tager det ud af bygningen, hvordan man forsegler det, og hvor man transporterer det hen efterfølgende, siger Marcello Francati.

Fra brandbekæmpelse til kunstredning

Værdiredningsplanerne er ikke kun nyttige for brandmænd. De tjener også en anden profession, der har med varme varer at gøre.

- Planerne bliver hurtigt en angivelse af, hvad der er meget værd på et museum og kan dermed også tjene som tyvenes indkøbsseddel. Derfor er den et fortroligt dokument, der er låst inde på museet, siger Marcello Francati.

Ved en udrykning har museet en medarbejder, der er instrueret i at stå klar til at modtage brandfolkene med værdiredningsplanen i hånden. Derefter er det op til indsatslederen at vurdere, om branden kan slukkes uden risiko for skade af genstandene, eller om de skal reddes ud. Faktorer som brandens størrelse, røg og behovet for slukningsvand, som hurtigt ødelægger kunstgenstande, er de hensyn, som indsatslederen skal tage højde for.

God idé til kirker med værdier

For institutioner, der modtager genstande på udlån fra andre museer eller private samlinger, er der normalt krav om, at de har en opdateret værdiredningsplan. Marcello Francati anbefaler dog alle kulturinstitutioner at have en. Med tanke på branden i Notre Dame er det også hans anbefaling, at f.eks. kirker, der har genstande med kulturhistorisk værdi, udarbejder en plan.

- Det er selvfølgelig svært at få en stor altertavle ud, men en værdiredningsplan kan også handle om at sikre genstande inde i bygningen. Med en presenning kan man f.eks. hurtigt beskytte altertavlen mod slukningsvand og røg, siger Marcello Francati.

Branden i Notre Dame

15. april klokken 18.20 blev der meldt om brand i den 800 år gamle kirke på Île de la Cité i Seinen i Paris. Branden opstod under taget, der havde en gammel trækonstruktion, og kirkens tag og spir brændte væk. Dele af taget kollapsede og faldt ned på de indvendige hvælvinger, der udgør loftet i kirken. Dele af dem kollapsede også og faldt ned i selve kirkerummet.

Mere end 400 brandmænd deltog i indsatsen, der reddede store dele af kirken – bl.a. de to klokketårne og meget af kirkerummet. Indsatsen fandt primært sted indvendigt i bygningen, hvilket var farligere – bl.a. dryppede der smeltet bly ned fra det brændende tag – men også mere skånsomt for kirken og indholdet. Af samme grund blev trykket på vandkanonerne sat ned under indsatsen. Efter ca. 12 timer var branden endelig slukket.

Brandårsagen er endnu ukendt, men der er ingen tegn på, at branden var påsat. De franske myndigheder undersøger, om det renovationsarbejde, som kirken undergik, kan være årsag til branden. Franske eksperter forventer, at genopbygningen vil tage mellem 20 og 40 år. Omkostningerne kan løbe op i syv mia. euro.

Marcello Francati

Marcello Francati

Brandteknisk rådgiver

Tlf.: 23 25 73 94

mfr@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING