Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Online-kurser om drift og vedligeholdelse af ABA-anlæg og AVS-anlæg

DBI udsætter alle fysiske kursusaktiviteter som følge af Corona-virus. I stedet holder vi nogle af vores kurser som online-kurser (webinar).


Det gælder bl.a. kurset ’Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarmanlæg’, som afholdes torsdag den 26. marts kl. 9.00-12.00.


Eller – hvis I har både ABA- og AVS-anlæg – kurset ’Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg’, som afholdes torsdag den 2. april kl. 8.00-15.00.


Kursusindhold

Som driftsansvarlig har du ansvaret for, at ABA-anlæg (og evt. også AVS-anlæg) bruges og vedligeholdes på den rigtige måde og i overensstemmelse med retningslinjerne. Disse to kurser giver dig de vigtigste redskaber til at udføre netop den opgave. På kurserne får du indsigt i DBI Retningslinje 005 ’Automatiske brandsikringsanlæg’, ligesom du bliver klogere på brandteori og principperne for ABA-anlæg (og AVS-anlæg, hvis du vælger kurset, der inkluderer begge anlæg). Desuden gennemgås drifts- og alarminstrukser samt den driftsansvarliges konkrete ansvar og pligter.


Læs mere og tilmeld dig kurset:


Drifts- og vedligeholdelse af automatiske brandalarmanlæg

Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarm- og sprinkleranlægHvordan foregår et online-kursus?

På et online-kursus/webinar møder du underviseren på nettet. Underviseren er synlig fra sit webcam og kan dele skærm, billeder, PowerPoint m.m., men uden at kunne se dig. Undervejs kan du chatte med de andre deltagere og stille spørgsmål til underviseren.


Et par dage før webinaret får du tilsendt et link, som du skal klikke på på det fastsatte tidspunkt. Derefter er undervisningen i gang fra din computer, smartphone eller tablet.


Har du mere lyst til at deltage på et fysisk kursus, så skriv til len@brandogsikring.dk - så finder vi en dato lidt ud i fremtiden.


Læs mere

ALLE 005-KURSER: DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANSVAR

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING