Personcertificering af automatiske sprinkleranlæg

Sådan opnår du personcertificering
En personcertificering fra DBI er dokumentation for dine kompetencer inden for et fagspecifikt område. Du kan naturligvis blive certificeret inden for flere områder, hvis du har kompetencerne på plads.
Personcertificeringen er vigtig for det installationsfirma, du arbejder for. Firmaet skal nemlig opfylde en række krav for at blive godkendt til at projektere, installere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg. Et af de krav er, at virksomheden har en certificeret person ansat.


Fagspecifikke krav

For at blive certificeret skal du opfylde kravene i ’DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer’. Inden du begynder ansøgningsprocessen, bør du derfor læse ’Retningslinje 002’.


Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS.


Mindst ét af følgende krav skal være opfyldt:

 • Dokumenteret uddannelse som ingeniør med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik.
 • VVS tekniker med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH.
 • VVS installatør med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH.
 •  Maskinmester med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH.


Hvis du vil vide mere om, hvilke krav der stilles til virksomheder, for at de kan opnå en DBI-godkendelse, kan du læse om det i ’Retningslinje 001’.


Generelle krav
Ud over de fagspecifikke kompetencekrav er der nogle generelle krav, der er ens for alle personcertificeringer.

 • Du skal have mindst et års praktisk erfaring inden for et eller flere af følgende områder:    
                – Projektering
                – Installation
                – Service og vedligehold.
 • Du skal have gennemført ’Brandteknisk basiskursus for installatører’ eller tilsvarende.
 • Du skal have gennemført et projekteringskursus inden for det fagspecifikke område, du søger personcertificering til, og have bestået den efterfølgende prøve.


Dokumentation
For at opnå certificeringen skal du indsende dokumentation for, at du opfylder alle kravene inden for det fagspecifikke område. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dokumentationen er fyldestgørende. Dokumentationen gennemgås af Det Registrerende Organ (DRO) hos DBI, som også udsteder certifikatet. Din certificering skal fornyes hvert år, og derfor skal du indsende dokumentation for dine kompetencer en gang om året.

Print kursusforløb

Kursusforløb

Vedligeholdelses kursus

Videre karriereforløb

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn