Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Brandteknisk basiskursus for installatører

Kursusnummer: BRO15110

Kursusbeskrivelse

Kurset giver overblik over de bygningsbrandtekniske principper, der skal tages højde for i forbindelse med installation og projektering af automatiske brandsikringsanlæg. På kurset behandles følgende hovedemner:
 • Brand i teori og praksis
 • Brandterminologi og brandtekniske begreber
 • Byggelovgivning: Gældende Bygningsreglement med tilhørende vejledninger og bilag
 • Klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer
 • Brandtekniske installationer
 • Relevante områder beskrevet i ”Tekniske forskrifter”, Beredskabsstyrelsen

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til personer, der ønsker at blive personcertificeret, installatører af automatiske brandsikringsanlæg og andre, der beskæftiger sig med planlægning, projektering og udførelse af automatiske brandsikringsanlæg.

Kursusindhold

På kurset gennemgår vi brandtekniske begreber og definitioner samt eksempler på anvendelse af disse.
 • BR18, kapitel 1: Administrative bestemmelser
 • BR18, Kapitel 5: Brand
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 1: Generelt ved sikkerhed om brand
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 7: Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
 • BR18, kapitel 5, bilag 10: Præ-accepterede løsninger - industri- og lagerbygninger
Derudover gennemgår vi de områder i de tekniske forskrifter, der er vigtige i relation til etablering af automatiske brandsikringsanlæg. Kurset veksler mellem teori og opgaver om bygningsmæssige forhold i forbindelse med etablering af automatiske brandsikringsanlæg. PRØVE Kurset afsluttes med en multiple choice-prøve, A-prøve, Generelt. Multiple choice-prøven består af 30 variable spørgsmål med hver tre svarmuligheder. Prøvens varighed: 30 minutter. Ønsker du at benytte Brandteknisk basiskursus til flere fagområder, er bestået prøve gældende i 36 måneder. Prøven tages på egen medbragte computer. Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler.

Varighed

1 dag.

Forudsætning

Hvis formålet med din kursusdeltagelse er at søge om at blive personcertificeret i henhold til DBI Retningslinje 002 inden for et eller flere specifikke fagområder (AVS, ABA, ABV, AVA/IVA, ARS eller AGA), kræver det, at du består A-prøve Generelt.

Spørgsmålene i multiple choice-prøven tager udgangspunkt i gældende Bygningsreglement (BR18)

Vi anbefaler, at du inden kurset gør dig bekendt med og gennemser nedenstående dokumenter, da vi på kurset ikke går i dybden med materialet:

 • BR18, kapitel 1: Administrative bestemmelser
 • BR18, Kapitel 5: Brand
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 1: Generelt ved sikkerhed om brand
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
 • BR18, kapitel 5, vejledning, kapitel 7: Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
 • BR18, kapitel 5, bilag 10: Præ-accepterede løsninger - industri- og lagerbygninger

Relaterede kurser

Kurset indgår i følgende forløb: • Personcertificering af automatiske sprinkleranlæg • Personcertificering af automatiske brandalarmanlæg • Personcertificering af brandventilationsanlæg • Personcertificering af automatiske varslingsanlæg På DBI’s karriereveje kan du læse om de øvrige kurser, der indgår i forløbet for de forskellige anlægstyper og få inspiration til at styrke og udbygge dine kompetencer: Tryk her

Fredericia, DBI
Strevelinsvej 4, 1. sal
7000 Fredericia
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 5.410,00
(medlem)
DKK 6.010,00
(ikke medlem)

Priser ekskl. moms

Kursusdatoer


Fredericia, DBI
26. september 2024 08:00 - 17:00

Hvidovre, DBI
26. august 2024 08:00 - 17:00

Brandteknisk basiskursus for installatører

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os


Lonni Nejlund
Lonni Nejlund Kursuskoordinator for DBI-kurser og Skræddersyede firmakurser
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING