Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Personcertificering af automatiske brandalarmanlæg (ABA)

Sådan opnår du personcertificering

En personcertificering fra DBI er dokumentation for dine kompetencer inden for et fagspecifikt område. Du kan naturligvis blive certificeret inden for flere områder, hvis du har kompetencerne på plads.

Personcertificeringen er vigtig for det installationsfirma, du arbejder for. Firmaet skal nemlig opfylde en række krav for at blive godkendt til at projektere, installere, servicere og vedligeholde brandsikringsanlæg. Et af de krav er, at virksomheden har en certificeret person ansat.


Fagspecifikke krav

For at blive certificeret skal du opfylde kravene i DBI Retningslinje 002, ”Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”. Inden du begynder ansøgningsprocessen, bør du derfor læse Retningslinje 002.

Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA.

Mindst ét af følgende:


 • Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør med 1 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
 • Elektriker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
 • Maskinmester med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
 • Elektronikmekaniker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
 • Automatik mekaniker / elektronik tekniker med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.
 • Andre relevante el-uddannelser med 3 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring.

Hvis du vil vide mere om, hvilke krav der stilles til virksomheder, for at de kan opnå en DBI-godkendelse, kan du læse om det i Retningslinje 001, ”Brandsikringsanlæg. Godkendelse af virksomheder til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”.


Generelle krav

Ud over de fagspecifikke kompetencekrav er der nogle generelle krav, der er ens for alle personcertificeringer.

 • Du skal have mindst et års praktisk erfaring inden for et eller flere af følgende områder:
  • Projektering
  • Installation
  • Service og vedligehold
 • Du skal have gennemført ’Brandteknisk basiskursus for installatører’ eller tilsvarende, er kurset taget før januar 2019, skal du have kurset igen.
 • Du skal have gennemført et projekteringskursus inden for det fagspecifikke område, du søger personcertificering til, og have bestået den efterfølgende prøve.

Dokumentation

For at opnå certificeringen skal du indsende dokumentation for, at du opfylder alle kravene inden for det fagspecifikke område. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dokumentationen er fyldestgørende.

Dokumentationen gennemgås af Det Registrerende Organ (DRO) hos DBI, som også udsteder certifikatet. Din certificering skal fornyes hvert år, og derfor skal du indsende dokumentation for dine kompetencer en gang om året. 

DRO kan kontaktes på registrering@brandogsikring.dk eller på 36 34 90 00, hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgning om personcertificering.

Print kursusforløb

Kursusforløb

Vedligeholdelses kursus

Videre karriereforløb

Lonni Nejlund

Kursuskoordinator for DBI Kurser og Firmakurser
+45 23 37 62 69
len@brandogsikring.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING