Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Fagleder for automatiske sprinkleranlæg (AVS)

Faglederen (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person, og de personer der udfører installations- og montagearbejdet. Med sin tilstedeværelse på arbejdsstedet skal faglederen skal sikre, at det praktiske installations- og montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation. Det indbefatter også at sikre, at udførelsen er faglig korrekt. Den certificerede person, faglederen og den kvalificerede montør kan være samme person.

Print kursusforløb

Kursusforløb

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING