Udviklingsprojekter inden for riskoledelse

Fremtidens cybersikkerhed

Fremtidens cybersikkerhed

DBI vil sammen med en række partere være med til at sikre fremtidens konkurrenceparameter IT Sikkerhed. Projektet vil styrke Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, og være med til at højne sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.
Projektansvarlig
Anja Kivac
Projektleder MA. Applied Cultural Analysis. Information Security Fundamentals (GISF), GIAC

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Terrorsikring af bygninger og byrum

Terrorsikring af bygninger og byrum

DBI vil udvikle og tilbyde en digital risikostyringsplatform, der hjælper danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører med at optimere brug og indkøb af fysiske terrorsikringsløsninger til byrum og bygninger.
Projektansvarlig
Hannah Rosenqvist
Risk Management Advisor M.Sc. in Risk Management and Safety Engineering

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

IoT-sikkerhed er en stigende udfordring for alle virksomheder, der bruger IoT i infrastruktur og produkter. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder har kompetencerne til at kunne vælge sikre IoT-løsninger, og at danske producenter har kompetencerne til at udvikle og producere sikre IoT-produkter. Det er vigtigt at opretholde det brand omkring kvalitet, som danske produktionsvirksomheder generelt har.
Projektansvarlig
Anja Kivac
Projektleder MA. Applied Cultural Analysis. Information Security Fundamentals (GISF), GIAC

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Femern SafetyLab

Femern SafetyLab - virtuelt miljø til træning samt test af sikkerhedsprodukter

Projektet skal gennem virtuelle modeller og simulering give danske virksomheder og beredskaber bedre mulighed for at teste og demonstrere sikkerhedsteknologi samt træne bl.a. indsats. Målet er at spare tid, penge og ressourcer, når vi bygger nye komplekse og kritiske bygninger eller anlægger ny infrastruktur.
Projektansvarlig
Ditte R. Frostholm
Projektleder

Projektet løber fra: 2017 til 2020 Læs mere
Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Projektet er et samarbejde mellem DBI og KEA om udviklingen af to kurser i cybersikkerhed. Indholdet vil spænde fra de menneskelige faktorer i Social Engineering, til fysisk sikkerhed med elektronisk overvågning, lås og alarmer på døre.
Projektansvarlig
Sarah Fabricius
UX Designer

Projektet løber fra: 1. januar 2017 til 31. december 2018 Læs mere
Dogana

DOGANA

Formålet med DOGANA-projektet er dels at definere organisationers sårbarhed over for Social Engineering (SE) og dels at reducere de risici, der er forbundet med Social Engineering.
Projektansvarlig
Lauge Vithner Jensen
Beredskabsrådgiver Pb. i beredskab, katastrofe- og risikomanagement Certified Prince2® Practitioner, PeopleCert

Projektet løber fra: 1. september 2015 til 31. august 2018 Læs mere
Improver udvikler retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.

IMPROVER

Projektet formål er at udvikle retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.
Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 30. september 2018 Læs mere
Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Formålet med projektet var at påvise, at Social Engineering er en trussel for den kritiske infrastruktur i Danmark og samtidig komme med anbefalinger til, hvordan man håndterer risikoen.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. december 2015 Læs mere
Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Formålet med projektet var at styrke den sikringstekniske infrastruktur i Danmark.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015 Læs mere
Disaster

Disaster

Projektets formål var at udvikle en datamodel for at hjælpe beredskaberne med at kommunikere bedre. Projektet fokuserede på symboler udvekslet på kort. For eksempel, kan symbolet for brand være forskellig fra land til land.
Projektet løb fra: 1. februar 2012 til 1. januar 2015 Læs mere
SOS-projekt

SOS-projekt

Projektets formål var at udvikle forretning og vækst gennem IKT-baserede serviceydelser, samt at udbrede teknologierne og arbejdsformerne til andre brancher.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. januar 2011 til 31. december 2012 Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn