Udviklingsprojekter inden for riskoledelse

Beyond the Crisis

Beyond the Crisis

DBI vil styrke danske SMV’ers robusthed ved at øge deres brug af Business Continuity Management (BCM), da de typisk har begrænset infrastruktur og få ressourcer investeret i teknisk og organisatorisk kapabilitet til foregribelse og håndtering af kritiske hændelser som for eksempel pandemier, økonomiske kriser, cyber- eller terrorangreb.
Projektansvarlig
Andreas Norstedt
Sikkerhedsrådgiver

Projektet løber fra: 1. januar 2021 til 1. januar 2023 Læs mere
Samarbejdende Cybersikkerhed

Samarbejdende Cybersikkerhed

DBI vil sammen med udvalgte samarbejdspartnere styrke cybersikkerheden branchevis gennem samarbejde, vidensdeling, sikkerhedsmonitorering samt opbygning af kernekompetencer. Dermed gøres cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for danske SMV’er. DBI bidrager med unik viden om beredskabsplaner og hvordan det kan konverteres til en digital it-beredskabsplan, som kan benyttes i tilfælde af cyberangreb.
Projektansvarlig
Flemming Lorentzen
Risiko- og sikringsrådgiver Eksamineret Sikringsleder®, CFPA. Brandteknisk Diplomuddannelse®, CFPA. Event Safety and Security Management, Edinburg Napier University

Projektet løber fra: 1. januar 2020 til 31. december 2021 Læs mere
Fremtidens cybersikkerhed

Fremtidens cybersikkerhed

DBI vil sammen med en række partere være med til at sikre fremtidens konkurrenceparameter IT Sikkerhed. Projektet vil styrke Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, og være med til at højne sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.
Projektansvarlig
Anja Kivac
Projektleder MA. Applied Cultural Analysis. Information Security Fundamentals (GISF), GIAC

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Terrorsikring af bygninger og byrum

Terrorsikring af bygninger og byrum

DBI vil udvikle og tilbyde en digital risikostyringsplatform, der hjælper danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører med at optimere brug og indkøb af fysiske terrorsikringsløsninger til byrum og bygninger.
Projektansvarlig
Karin C. Møller
Sikkerhedsrådgiver

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

IoT-sikkerhed er en stigende udfordring for alle virksomheder, der bruger IoT i infrastruktur og produkter. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder har kompetencerne til at kunne vælge sikre IoT-løsninger, og at danske producenter har kompetencerne til at udvikle og producere sikre IoT-produkter. Det er vigtigt at opretholde det brand omkring kvalitet, som danske produktionsvirksomheder generelt har.
Projektansvarlig
Anja Kivac
Projektleder MA. Applied Cultural Analysis. Information Security Fundamentals (GISF), GIAC

Projektet løber fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Femern SafetyLab

Femern SafetyLab - virtuelt miljø til træning samt test af sikkerhedsprodukter

Projektet skal gennem virtuelle modeller og simulering give danske virksomheder og beredskaber bedre mulighed for at teste og demonstrere sikkerhedsteknologi samt træne bl.a. indsats. Målet er at spare tid, penge og ressourcer, når vi bygger nye komplekse og kritiske bygninger eller anlægger ny infrastruktur.
Projektansvarlig
Ditte Rønhøj Frostholm
Projektleder

Projektet løber fra: 2017 til 2020 Læs mere
Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Projektet er et samarbejde mellem DBI og KEA om udviklingen af to kurser i cybersikkerhed. Indholdet vil spænde fra de menneskelige faktorer i Social Engineering, til fysisk sikkerhed med elektronisk overvågning, lås og alarmer på døre.
Projektansvarlig
Sarah Fabricius
UX Designer

Projektet løber fra: 1. januar 2017 til 31. december 2018 Læs mere
Dogana

DOGANA

Formålet med DOGANA-projektet er dels at definere organisationers sårbarhed over for Social Engineering (SE) og dels at reducere de risici, der er forbundet med Social Engineering.
Projektansvarlig
Lauge Vithner Jensen
Beredskabsrådgiver Pb. i beredskab, katastrofe- og risikomanagement Certified Prince2® Practitioner, PeopleCert

Projektet løber fra: 1. september 2015 til 31. august 2018 Læs mere
Improver udvikler retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.

IMPROVER

Projektet formål er at udvikle retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.
Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 30. september 2018 Læs mere
Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Formålet med projektet var at påvise, at Social Engineering er en trussel for den kritiske infrastruktur i Danmark og samtidig komme med anbefalinger til, hvordan man håndterer risikoen.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. december 2015 Læs mere
Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Formålet med projektet var at styrke den sikringstekniske infrastruktur i Danmark.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015 Læs mere
Disaster

Disaster

Projektets formål var at udvikle en datamodel for at hjælpe beredskaberne med at kommunikere bedre. Projektet fokuserede på symboler udvekslet på kort. For eksempel, kan symbolet for brand være forskellig fra land til land.
Projektet løb fra: 1. februar 2012 til 1. januar 2015 Læs mere
SOS-projekt

SOS-projekt

Projektets formål var at udvikle forretning og vækst gennem IKT-baserede serviceydelser, samt at udbrede teknologierne og arbejdsformerne til andre brancher.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. januar 2011 til 31. december 2012 Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn