Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Danske og Nordiske Power-to-X demonstrationsprojekter

Området Power-to-X (P2X) er i hurtig fremvækst, og et overvældende antal demonstrationsprojekter er i gang verden over. På denne side bringer vi et overblik over udvalgte danske og nordiske projekter, som vi i DBI følger med interesse. Feltet og industrien P2X er i konstant udvikling, og nye projekter skyder frem hele tiden. Derfor er vores overblik nedenfor kun et øjebliksbillede og et udpluk blandt utallige projekter, som vi mener er interessante at holde øje med.

Hvis du ønsker et mere fyldestgørende overblik over brint-relaterede projekter anbefaler vi at du tager et kig på World Hydrogen Leaders’ database. For at tilgå databasen kræves det dog, at man er betalende medlem. Hvis du søger et mere tværgående og EU-orienteret overblik, som til gengæld er gratis, kan du besøge EU-initiativet ’Fuel Cells and Hydrogen’. Tredje overblik, som er forskningsbaseret og fra 2020, kan findes hos det videnskabelige tidsskrift ’Frontiers in Energy Research’ 

Vores egen oversigt opdateres løbende, så hold øje med nye tilføjelser af demonstrationsprojekter. Projekterne er rangeret vilkårligt. Hvis du har nogle spørgsmål, eller du kender til et demonstrationsprojekt du synes mangler på vores liste, er du meget velkommen til at tage kontakt til Thomas Hulin, Head of Energy & Transport.

Danske projekter

Læs mere

H2RES og Green Fuels DK

Den første fase i en demonstration af brintproduktion med integreret oplag og distribution i Region Hovedstaden. Anlægget skal have en kapacitet på 2 MW og producere omtrent 1000 kg grøn brint dagligt, der skal bruges som nul-emissionsbrændstof til vejtransport på Sjælland.

Partnere: Ørsted, Everfuel, DSV Panalpina, Green Hydrogen Systems, Nel Hydrogen, Energinet og Hydrogen Denmark.

Læs mere

HyBalance

Demonstrationsprojekt med fokus på brugen af grøn brint produceret fra vindenergi. Den grønne brint skal anvendes inden for transport- og industriområdet i Hobro.

Partnere: Air Liquide, Hydrogenics, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik, Centrica og Hydrogen Valley. Ydermere deltager AkzoNobel, Sintex og Energinet.dk også som tilknyttede partnere. 

Læs mere

Brint i Brande

Pilotprojekt der sætter fokus på produktion og transport af grøn brint via en 3 MW vindmølle koblet til et elektrolyseanlæg. Dette Power-to-X testanlæg ligger i Brande.

Partnere: Uhre Windpower og Siemens Gamesa

Læs mere

På Brint Over Fjorden

Feasibility-studie der har fokus på at ombygge en passagerfærge med overgang på Limfjorden til at kunne sejle på CO2-netural brint. Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Partnere: Morsø Kommune, Thisted Kommune, Skive Kommune, Ballard Power Systems, Danish Maritime, Everfuel, Green Hub Denmark, OSK-Shiptech og Dansk Energirådgivning.

Læs mere

LH2 Vessel

Dette projekt har fokus på oplag og brug af flydende brint på eldrevne skibe med energibehov over 600kW. Målsætningen er desuden at kunne kombinere brændselscellemoduler og at skabe et ny verificeret maritimt “balance-of plant” testet under laboratorieforhold.

Partnere: Ballard Europe, DANSK GASTEKNISK CENTER, Aalborg University (AAU), ERHVERVSHUS FYN og MAN cryo.

Læs mere

Hydrogen taxi

Taxier, der kører på brint i Aarhus. Projektet støttes af H2ME 2 and Horizon Europe.

Partnere: Aarhus og Horsens Taxa, Aarhus Kommune, Via Biler, Toyota Denmark, Everfuel og Nel Hydrogen.

Læs mere

North Sea Port Cluster

Udvikling af en North Sea Port Cluster bestående af 2GW havvindmøller, der skal levere strøm til 1GW elektrolyseanlæg, som leder direkte til slutbrugere og transportled. Det undersøges også, om der er potentiale for at bruge den grønne brint til at producere stål, ammoniak, ethylen og andre produkter på bæredygtig vis.


Partnere: Ørsted, ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux og Zeeland Refinery.

Læs mere

Esbjerg P2X

Grønt brintanlæg med 1 GW elektrolyseanlæg og tilhørende anlæg for produktionen af grøn ammoniak i Esbjerg. Anlæggene forventes at kunne tages i brug i 2026. Når de står færdige, vil fabrikken være den største i Europa. Anlæggene skal konvertere havvindenergi til grøn ammoniak, der skal bruges til at producer CO2-neutral gødning til landbruget og CO2-neutralt brændstof til den maritime sektor.

Partners: A.P. Møller-Mærsk, Arla, DFDS og DLG.

Læs mere hos:

Ammoniakfabrik Lemvig

Fabrik i Lemvig der årligt skal producere mere end 5,000 tons grøn ammoniak fra bæredygtig strøm. De allerede eksisterende 12 MW V80-2.0 MW Vestas vindmøller samt nye 50 MW solceller skal levere strøm til en elektrolyseenhed der skal producere brint, som efterfølgende skal laves om til ammoniak.

Partnere: Haldor Topsøe, Vestas og Skovgaard Invest

Læs mere på:

P2X anlæg København

Elektrolyse-anlæg der skal producere grøn brint på grøn havvind. Dette anlæg kan potentielt levere grøn brint til nulemissions busser fra Movia og tung vejtransport fra DSV Panalpina, grøn methanol til A.P. Møller-Mærsk skibe, samt grønt flybrændstof (e-kerosene) til SAS-fly og anden lufttransport i Københavns lufthavne.

Partnere: Ørsted, Mærsk, DSV, Copenhagen Airport, SAS, DFDS og Københavns Kommune.

Læs mere

HySynergy

Første fase af et storskala anlæg til produktion og oplag af grøn brint. Der er tale om et 20 MW elektrolyseanlæg og et anlæg til oplag af 500 MWh brint, samt tilhørende infrastruktur. Den producerede brint skal distribueres til industri og tung transport, og overskudsvarme skal bruges til fjernvarme.

Partnere: Everfuel Europe A/S, Dansk Shell A/S, Energinet Elsystemansvar, TVIS, TREFOR Elnet, EWII Energi A/S og Aktive Energi Anlæg A/S.

Læs mere

Greenlab Skive P2X

Nyt storskalaanlæg til produktion og oplag af grøn brint, som henholdsvist laves om til metanol til brug i transportsektoren og til direkte brug som grøn, nulemissionsbrændsel til tung transport. På området findes et 12 MW elektrolyseanlæg med 1.6 MWh batterioplag og dertilhørende intern infrastruktur. Elektrolyseanlægget får strøm fra en lokal, snarligt etableret energipart, der skal producere 75 MW strøm på vind- og solkraft.

Partnere: GreenLab Skive A/S, EuroWind Energy A/S, Everfuel Europe A/S, Eniig Holding A/S, E.ON DK A/S, GreenHydrogen ApS, Re::integrate ApS, DTU, Energinet Elsystemansvar, DGC og Ea Energianalyse.

Læs mere

Hydrogentaxier

En flåde af 100 brinttaxier, der kører i Storkøbenhavn. Tankstationerne med brint drives af Everfuel.


Partnere: DRIVR, Toyota.

Læs mere

Nordiske projekter

Finnmark Green Ammonia

Projekt der undersøger potentialet for grøn ammoniakproduktion i Finnmark i Norge via elektrolyse af vindkraft og brint fra grønne feedstocks. Projektet skal også udforske brugen af nye, alternative teknologier i grøn ammoniakproduktion.

Partnere: St1 Nordic og Horisont Energi.

Læs mere

HySHIP (Topeka)

Nulemissions-skibsprototype der sejler på flydende brint (LH2). Prototypen skal være en to-i-en-løsning, der sejler med både transportgods og LH2 til bunkering-hubs langs Norges vestkyst. Disse hubs vil i fremtiden supplere LH2-drevne skibe, herunder færger og tung fragt til havs.

Partnere: Wilhelmsen, Equinor, NCE Maritime CleanTech, DNV GL, ETH Zürich, Kongsberg Maritime, LMG Marin, University of Strathclyde, National Center for Scientific Research "Demokritos", Persee, Diana Shipping Services, NORLED, Air Liquide og Stolt-Nielsen.

Læs mere

Nordic Green Ammonia Powered Ships (NoGAPS)

Projektet har til formål at udvikle en holistisk proof-of-concept og køreplan for konstruktion af kommercielt, ammoniakdrevet oceangående skib. Projektet skal dermed også demonstrere den skalérbare business case for nye typer brændsel.

Partnere: Global Maritime Forum, Lauritzen-Kosan, Yara, Wärtsilä, MAN Energy Solutions, DNV-GL, Ørsted, Danish Shipping Finance og DNB.

Læs mere

Ammonia Fuel Bunkering Network

Demonstration og udvikling af ammoniakbunkeringnetværk for skibe, der muliggør omkostningseffektiv og sikker distribuering, opbevaring, fordeling og anvendelse af ammoniak som brændstof. Projektet er støttet af den norske regering.

Partnere: Azane Fuel Solutions, ECONNECT Energy, Amon Maritime, Yara, Viridis Bulk Carriers, GOT Norway, Sintef, Fjord Base, Hyex Safety og Arena Ocean Highway Cluster.

Læs mere på:

MF Hydra

Demonstrationsprojektet skal udvikle flydende grøn brint og brint-infrastruktur til drift af en brintdrevet færge, som vil transportere både biler og passagerer i Norge. Brinten til MF Hydra vil komme fra en ny 24 MW elektrolyseenhed i Tyskland, som kører på fornyelig energi. Hvis du vil høre mere om færgen Hydra, så tag et kig på vores webinar om P2X godkendelsesprocesser her, hvor vores norske kolleger fra NTNU taler om netop MF Hydra i anden halvdel af webinaret.

Partnere: Linde og Norled.

Læs mere

MS Green Ammonia

Projektet skal demonstrere, hvorledes en konstruktion af ammoniakdrevet tankskib kan udføres. Skibet skal være operationelt i 2024, og skal transportere lav-CO2 ammoniak langs den norske kyst fra en fabrik i Berlevåg.


Partnere: Grieg Maritime, Wärtsilä, Aker Solutions og Kvaerner.

Læs mere

Project Apollo

Maritimt ammoniak-retrofitprojekt, hvor et eksisterende skib ombygges og moderniseres med ammoniakdrevet motor, brændstofforsyning og sikkerhedssystem. Konverteringen betyder, at skibet kan sejle med ”dual fuel”, bestående af 70% ammoniak og naturgas (LNG). Målet er at sejle på 100% ammoniak. Projektet færdiggøres i slutningen af 2023.

Partnere: Eidesvik Offshore og Wärtsilä.

Læs mere

CHEK

Projekt CHEK skal demonstrere en kombination af innovativt skibsdesign og teknologier i symbiose. Sejlkraft, brint, spildvarme-genvinding, batteridrevet elektricitet, digital driftsforbedring og andre teknologiske innovationer skal kombineres for at reducere drivhusgas-emissioner, energiforbrug og CO2-udslip. Teknologierne demonstreres i fuldskala med to skibsdesignkoncepter. Projektet er støttet af EU Horizon 2020.

Partnere: The World Maritime University (WMU), University of Vaasa, Wärtsilä, Cargill, MSC Cruises, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, Climeon og BAR Technologies.

Læs mere

Nordic Hydrogen Corridor

Pilotundersøgelse med tilhørende pilotudrulning, hvor der introduceres otte nye brint tankstationer, en brintproduktionsenhed og brændselscelle elbiler langs TEN-T netværket i Sverige i perioden 2017-22. Dette skal muliggøre nulemissions-transport mellem de nordiske hovedstæder. Netværket åbner således muligheder for at køre fra Norge gennem Sverige, Danmark og Finland og videre til Tyskland og resten af Europa med brændselscelle-elbiler.

Partnere: Everfuel, Statkraft, Toyota, Hyundai og Hydrogen Sweden.

Læs mere på:

Zero Emission Distribution at Sea (ZEEDS)

ZEEDS-projektets mål er at etablere et netværk af offshore-platforme drevet af vind- og/eller solkraft til produktion, opbevaring og distribution af nulemissionsbrændstoffer i grønne energihubs.

Partnere: Wärtsilä, Aker Solutions, DFDS, Grieg Star, Kvaerner og Equinor.

Læs mere

Green Bunker Fuel Production Facility Tromsø

Udvikling af grønt maritimt brændstof omkring Tromsø i Nordnorge. Projektet involverer produktion af grøn brint i storskala med en efterfølgende forarbejdning til grøn ammoniak og/eller ”liquid organic hydrogen carriers”. Kommerciel drift er planlagt fra 2025.

Partnere: Magnora, Prime Kapital og Troms Kraft.

Læs mere

Green Wolverine

Udvikling af et 1 mia. EUR grønt ammoniakanlæg i Sverige. Anlægget skal drives af en kombination af vind- og vandkraft, med 600 MW elektrolyseenheder som kan producere 500,000 tons CO2-fri ammoniak om året. Indledende drift er forventet i 2026.

Partnere: Norbotten Region og Group Fertiberia.

Læs mere 

Göteborg Port Hydrogen Production

Her undersøges potentialet for opbevarings- og påfyldningsfaciliteter i Göteborg Havn, Sverige. Projektet rummer et indledende studie, som primært fokuserer på sikkerhedsaspekter. Dette studie færdiggøres i 2022. Anlægget vil have en indledende kapacitet på 4 MW og producere op til 2 tons brint om dagen, med mulighed for senere udvidelse.

Partnere: Statkraft og Göteborg Havn.

Læs mere

Berlevåg Green Ammonia Infrastructure

Onshore værdikæde for grøn ammoniak. Vindkraft anvendes til at producere hydrogen via elektrolyse, som derefter forarbejdes til grøn ammoniak. Produktionen vil foregå i Berlevåg i Norge, hvor Varanger Kraft allerede står for driften af en 50 MWh vindmøllefarm. Kapaciteten øges til 100 MWh for at facilitere ammoniakproduktionen.

Partnere: Aker Solutions, Kværner, Grieg, Wärtsilä, Statskraft, Yara, Varanger Kraft og Statnett.

Læs mere

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING