Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI Projects - Ofte stillede spørgsmål


Her har du de oftest stillede spørgsmål til DBI Projects. De spænder fra spørgsmål vedr. funktioner, opbevaring af data og pris til administration og juridisk ansvar. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


DBI Projects er et nyt digitalt værktøj, der gør tilbudsfasen, projekteringsprocessen og kommunikationen for installatører i byggeprocessen lettere og mere effektiv. Det er udviklet, for at imødekomme de mange installationsvirksomheder, der i dag, mangler en samlet smart løsning til at indtegne de anlæg, de installerer. Gå tilbage tilbage til oversigten over DBI Projects.Bliv kontaktet


Læs mere


Peter Buch Christensen

Ved spørgsmål til funktioner i DBI Projects kontakt: 

Peter Buch Christensen
Funktionsrådgiver

Mail: pbc@brandogsikring.dk
Telefon: 50 80 78 50


Administration: Medfølger der en introduktion ved køb af programmet?

Ja, der medfølger altid en introduktion i programmets funktioner og brug, så du kommer godt fra start.

Administration: Hvad gør jeg, hvis jeg oplever fejl eller programmet ikke virker?

Du er altid velkommen til at skrive til DBI via support-knappen i programmet, hvis du har brug for hjælp og vejledning eller oplever andre problemer.

Data/cloud: Hvor bliver tegninger/data gemt?

Data er gemt i DBI's cloud-løsning med daglig backup. Data ejes af kunden.

Data/cloud: Opfylder cloud-løsningen GDPR?

Ja, clouden er i EU, og der anvendes Datatilsynets standardbestemmelser for GDPR i kontrakten.

Data/cloud: Hvis et firma lukker (f.eks. går konkurs), kan tegninger så overgå til et andet firma?

Data er ejet af kunden og overgår til firmaets nye ejere eller et evt. konkursbo. Data vil kunne overdrages jf. almindelig dansk lovgivning og DBI følger desuden EU's regler om dataportabilitet.

Projekter: Hvor mange tegninger kan et projekt indeholde?

Der ingen begrænsning på antallet af tegninger uanset din abonnementspakke.

Pris og brug: Hvad koster det?

Der er flere forskellige abonnementsmuligheder for DBI Projects. Du kan se den samlede liste her, eller du kan forhøre dig om forskellene mellem pakkerne hos DBI's kontaktpersoner, som står her på siden.

Pris og brug: Hvad kan det i forhold til lignende værktøjer?

DBI Projects er udviklet specielt til installatører i Danmark. Det er derfor et unikt værktøj og kan ikke sammenlignes, da funktionerne tager udgangspunkt i netop denne brugergruppes specifikke behov. Der bliver hele tiden udviklet nye funktioner. Se den opdaterede fordelsliste her.

Pris og brug: Er prisen pr. licens, altså pr. bruger?

Nej, prisen er ikke pr. bruger, men for det samlede system. Der er ubegrænset antal brugere på alle abonnementspakker ud over basis abonnementet.

Pris og brug: Hvad menes med aktive projekter?

Abonnementspakken du vælger afhænger af dit behov for antal af aktive projekter og størrelsen af projektet. 

Et projekt kan med fordel arkiveres når; et tilbud er sendt og venter på svar, hvis et projekt er færdigt og gået i service, eller hvis projektet aldrig er blevet til noget. Når et projekt arkiveres er det ikke længere aktivt.

Pris og brug: Kan et arkiveret projekt blive aktivt igen?

Ja, et arkiveret projekt kan gøres aktivt igen, og du kan fortsætte, hvor du slap. 

Et aktiveret projekt forbliver aktivt de 7 første dage efter aktivering , og kan først arkiveres igen efter denne periode er ophørt.

Tegning og komponenter: Hvordan renser du tegninger?

Når du uploader en PDF i programmet, vil det automatisk forsøge at rense tekst og andet væk fra tegningen. Det er for at give dig det bedst mulige udgangspunkt for projekteringen af dit anlæg. Du kan selv justere rensningsgraden.

Derudover har du muligheden for at gå i redigeringstilstand, og selv tegne nye vægge eller slette forkerte streger og vægge fra tegningen uden at påvirke de elementer og detektorer du allerede har placeret.

Tegning og komponenter: Kan systemet tælle antal komponenter?

Ja, du kan få en liste over alle benyttede komponenter på både den enkelte tegning og for dit samlede projekt i Excel.

Tegning og komponenter: Kan man skrive en tekst på tegningen?

Ja, du kan altid tilføje noter eller tekster på dine tegninger.

Tegning og komponenter: Hvordan kan man sikre sig, at skala er korrekt?

Skala og målestok har stor betydning for de flestes arbejde i DBI Projects. Der er derfor flere muligheder for at sikre sig det rigtige forhold:

  • Skala sættes første gang via mål på tegningen, og det anbefales derfor, at man har et element på tegningen, som man kender størrelsen på. Skalaen kan efterfølgende justeres og tilpasses, hvis ønsket
  • Linealen i programmet kan løbende bruges til at måle enheders længde
  • Linealen kan også benyttes til at opmåle m2 for rumstørrelse

Tegning og komponenter: Kan man selv tilføje detektortyper og egne symboler?

Nej, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du oplever, at der mangler - eller hvis du har ønsker - til ikoner. 

Vi lancerer løbende nye ikoner sammen med de generelle opdateringer.  

Forskrifter og retningslinjer: Hvem har ansvaret for, at de tegninger jeg projekter i DBI Projects, er korrekte?

Du har som bruger selv ansvaret for at overholde relevante lovkrav og retningslinjer, når du projekterer. DBI er derfor ikke ansvarlige for tegninger eller projekter udarbejdet i DBI Projects.

Kontaktpersoner

Lars Kayser
Lars Kayser Key Account Manager Installatører og anlægsejere
Peter Buch Christensen
Peter Buch Christensen Funktionsrådgiver

Se eller gense webinar med live-demo af brugerfladen

Download en printbar pdf om DBI Projects her

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING