Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Vejledning 20, Varmolieanlæg

2. udgave. Januar 2003.
32 sider

Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her .

Indledende beskrivelse:
I 1979 udkom 1. udgave af Brandteknisk Vejledning 20 "Udførelse, opstilling og drift af varmolieanlæg", der angav retningslinjer for, hvorledes sådanne anlæg kan anvendes på en brandmæssigt forsvarlig måde.

Siden 1979 har der været en udvikling og fornyelse af varmolieanlæg. Der er derfor behov for en revision af Brandteknisk Vejledning 20. Denne 2. udgave af vejledningen er en revision af 1. udgave.

Gyldighedsområde
I denne brandtekniske vejledning er angivet regler, der skal sikre et forsvarligt brandsikkerhedsniveau for varmolieanlæg, der opstilles i eller ved bygninger, der alene er omfattet af byggelovgivningens krav. Andre sikkerhedsforanstaltninger, end de der specifikt er beskrevet, kan anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der opnås et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Hvis anlæg opstilles i eller ved bygninger, der også er omfattet af beredskabslovgivningens krav, kan det være nødvendigt med supplerende foranstaltninger for at opnå et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Vejledningen omfatter varmolieanlæg, i hvilke organiske væsker opvarmes til en temperatur under væskens kogepunkt ved atmosfære tryk. Opvarmningen kan ske med luftformigt eller flydende brændsel, med elektricitet, med damp eller med hedt vand.

Vejledningen gælder ikke for køleanlæg, oliefyldte el-radiatorer samt oliebade med direkte opvarmning.

Vejledningens struktur
Vejledningen er opdelt i 7 kapitler:
1. Indledning
2. Definitioner
3. Lovgivning
4. Opstilling
5. Drift og vedligeholdelse
6. Brandslukning
7. Brandinstruks

De brandtekniske krav er angivet i kapitel 3-7.

Vejledningen er behandlet af et af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og DBI Fagråd Teknik har indstillet til DBI, at vejledningen udsendes i den foreliggende form.

Du kan se et preview af vejledningen her:

(hvis du ikke kan se previewet skal du først acceptere at vi må lægge marketing cookies på din pc, obs dette lægger også statistik cookies på din pc)
Køb her
DKK 155,00
(medlem)

DKK 186,00
(ikke medlem)

BTV Vejledning 20, Varmolieanlæg
Varenummer: 1120
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING