Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Retningslinje 251/4001 Aut. Sprinkleranlæg

3. udgave. december 2021
175 sider (A4)

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Denne retningslinje er udarbejdet af Teknisk Udvalg for DBIs retningslinjer vedr. sprinkler og vandtåge, som består af:

 • DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • IWMA
 • Konstruktørforeningen
 • SikkerhedsBranchen
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation

Denne retningslinje tager udgangspunkt i minimumskrav fra relevante europæiske standarder, danske lovgivningskrav og best practice og har til formål at hjælpe erhvervslivet med en operationel teknisk standard. Retningslinjen skal anvendes i samarbejde med de øvrige anviste retningslinjer, der tilsammen giver et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau som angivet i bygningsreglementet og dets vejledninger. Det skal bemærkes, at det er muligt at dokumentere et tilsvarende sikkerhedsniveau på anden vis.


Af væsentlige ændringer i 3. udgave i forhold til 2. udgave udsendt i 2016 kan fremhæves:

 • Ændring af designkriterier for rum over 46 m² klassificeret som RH
 • Forudberegnede anlæg tillades ikke længere anvendt ved etablering af nye anlæg
 • Bortfald af krav om tryktank ved dobbelt vandforsyning på sygehuse
 • Ændring af dimensionsmetode til beregning af pumpe-drivmotorer med stigende effektkurver
 • Ændring af maksimalt tilladte vandhastigheder på pumpesugeledning(er)
 • Opdeling af Pre-action i 4 typer i stedet for 2 typer som tidligere
 • Præcisering af krav til sprinkling over og under rørbundter
 • Kapitel 15, Rør over jord er opdateret med nye rørtyper herunder CPVC-rørsystemer og press rørsystemer samt ophængssystemer
 • Anneks K, oplag af dæk er beskrevet særskilt
 • Anneks L, EFSR sprinklerbeskyttelse er opdateret således, at der er overensstemmelse mellem 251/4001 og CEA 4001, herunder ændring af kategorisering af plastoplag.
 • Anneks Q, CMSA (Control Mode Specific Application Sprinklere) designkriterier er blevet tilføjet.

DKK 1.255,00
(medlem)

DKK 1.395,00
(ikke medlem)

251/4001
Varenummer: 1325101
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING