Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

DBI Forskrift 231, ABDL, Systemgodkendelse og kontrol.

2. udgave, 1995
13 sider

Du kan downloade forskriften GRATIS her.

Indledning

Anvendelse
Denne forskrift finder anvendelse ved godkendelse af automatiske branddørlukningssystemer. Forskriften erstatter tidligere Skafor udgave.

Systemgodkendelse
DBI udsteder godkendelse af systemer, når det ved akkrediteret teknisk prøvning er dokumenteret, at de systemdele, der indgår i systemet, opfylder mindstekrav til funktionsmæssigt afstemt samvirke, virkemåde og udførelse samt virkeevne og pålidelighed overfor et nærmere angivet driftsmiljø.

Systemkontrol
DBI forbeholder sig ret til, med passende varsel, at indføre krav om produktionskontrol for systemdele.

Godkendelse

Omfang
Samtlige systemdele, der indgår i systemet, skal omfattes af godkendelsen, uanset om der er tale om:

  • system, der ikke tidligere har været godkendt,
  • systemdel, der ikke tidligere har været omfattet af systemgodkendelsen,
  • ændringer af systemdel, der er omfattet af et godkendt system.

DBI afgør i hvert tilfælde, om ændring af systemdel efter 21.13 skal medføre fornyet prøvning af den pågældende systemdel og/eller pågældende system samt omfanget heraf.

DBI Forskrift 231, ABDL, Systemgodkendelse og kontrol. 2
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING