Tilbage

Brandsikring af småhuse

1. udgave. November 2011
116 sider

Du kan købe håndbogen som e-bog hos Molio her

Lovgivningen kræver, at brandsikkerheden i et byggeri skal overholdes og dokumenteres - det gælder for nybyggeri, når byggeriet ændre anvendelse, ved om- og tilbygninger samt ved nedrivninger.

Med DBI's håndbog om brandsikring af småhuse får byggeriets parter (projekterende, udførende og myndigheder) et værktøj, hvor der er hjælp til, hvorledes småhuse kan udføres og indrettes, så bygningsreglementets brandkrav opfyldes.

Se et preview af håndbogen her:
Håndbogen omfatter
Enfamiliehuse, enfamiliehuse, der anvendes til tilknytning til erhverv som fx. stuehuse til landbruget, række- og kædehuse, sommerhuse samt de sekundære bygninger, der opføres i tilknytning hertil, såsom garager, carporte og udhuse m.v.

Indhold
  • Håndbogen indeholder bygningsreglementets brandkrav for de pågældende bygninger, hvor de enkelte bestemmelser beskrives og illustreres, herunder:
  • Anvendelse
  • Flugtsvejs- og redningsforhold
  • Konstruktive forhold
  • Brand- og røgspredning
  • Aktive brandsikringstiltag
  • Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Bilag med kontrolliste og eksempel på brandteknisk dokumentation til brug for rådgivere/myndigheder, så parterne har et fælles grundlag med tilstrækkelig dokumentation.


Rettelsesblad til håndbog
Hent rettelsesblad til Håndbog for brandsikring af småhuse (PDF) her.

DKK 514,00
(medlem)

DKK 617,00
(ikke medlem)

Varenummer: 1537

Relaterede produkter

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.