Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

EX Zone 21 - vinyl - A4

297*210mm (A4)
Selvklæbende vinyl

Eksplosionsfarlige områder skal afmærkes i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, der også indeholder krav til mærkning. Kommunalbestyrelsen (i praksis Redningsberedskabet) er den lokale myndighed på området.


Indgange til eksplosionsfarlige områder skal markeres med advarselsskilt EX. Skiltene bør så vidt muligt placeres ved overgangen fra uklassificeret til klassificeret område, men af praktiske årsager kan placering på adgangsdøren til lokalet være acceptabel. De nye skilte muliggøre en mere nuanceret mærkning af de enkelte eksplosionsfarlige områder eller anlæg.


Ved indgangen til områder og lokaler med klassificerede områder skal der desuden opsættes tydelige og holdbare skilte (piktogrammer) med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.


DKK 76,00
(medlem)

DKK 86,00
(ikke medlem)

Skilt EX Zone 21
Varenummer: 1768K
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING